Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Постоянната комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия избра своето ръководство

Постоянната комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия избра своето ръководство

15.05.2024
Постоянната комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия избра своето ръководство

Не само да се обединим за законова промяна по отношение разширяване правомощията на общините в сферата на обществения ред и сигурност, но и да съдействаме тя да работи, бяха единодушни в очакванията си членовете на комисията на своето първо заседание, проведено на 15 май в София.

Новият състав на комисията е от 97 представители от 70 общини – 23% са изборните лица: кметове и общински съветници. В учредителното заседание на участваха 32-ма от нейните членове. Те единодушно избраха за свой председател Ангел Джоргов, кмет на Самоков, убедени, че под негово ръководство Комисията ще изпълни в пълнота своите цели.

Господин Джоргов е доктор по минно строителство и магистър инженер по подземно строителство. Работил е в една от най-големите компании на Столична община – „Метрополитен“ ЕАД (общинското дружество, което строи и отговаря за управлението на метрото в София). Бил е зам.-началник на управление „Инвестиционна дейност“ и зам.-ръководител на проекта за изграждане на Трета линия на метрото. През април 2020 г. е избран за член на Съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД. По покана от столичния кмет Йорданка Фандъкова, през  2020 г. става зам.-кмет на София в направление "Обществено строителство“. Избран е на местните избори през 2023 г. за кмет на община Самоков.

Председателят ще има петима заместници:

Руслан Баждеков, зам.-кмет на столичния район „Триадица“

Димитър Недев, зам.-кмет на община Русе

Красимир Димитров, директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община

Бойко Клечков, зам.-кмет на община Кюстендил

Димитър Дилчев, изпълнителен директор на Центъра за градска мобилност-София.

   

„Досега не сме имали комисия, свързана със защитата на гражданите. В миналия мандат много обсъждахме темата и предвид нейната важност решихме да поставим акцент и върху нея. В Закона за местното самоуправление и местната администрация не е разписано отделно правомощие на общините в сферата на обществения ред. Вече повече от 10 години се опитваме да променим закона и да впишем в чл. 17 и тази отговорност. Винаги сме имали подкрепата на партньорите от МВР, но нямаше политическа воля. Разчитаме на Вашата експертност и опит“, каза в приветствието си изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Секретарят на комисията Благой Станчев, парламентарен секретар на НСОРБ, представи дейността и правомощията на Сдружението по над 35 закона за защита интересите на общините. Той представи и трите основни теми на първото заседание:

  1. Обследване, документиране и анализ на пространствени геореферирани данни за състоянието на елементите на пътнотранспортната инфраструктура, като част от годишните доклади по БДП и подпомагане на инвестиционния процес в общините

  2. Седмица на мобилността

  3. Актуални предизвикателства при организацията и безопасността на движението в общините – паркиране за инвалиди, контрол на движението на индивидуални електрически средства и на атракционните превози и др. Темата бе включена в дневния ред по предложение на зам.-кмета на Русе Димитър Недев.

След провеждане на избора на ръководство на Комисията, в заседанието се включиха представители на ръководството на ДА „Безопасност на движението по пътищата, с които в открит дебат бяха обсъдени различни аспекти на организацията и безопасността на движението в населените места. Председателят на агенцията Малина Крумова изрази задоволство от сформирането на новата комисия. Ако няма активно съдействие от общините, нищо не може да се постигне, защото техните отговорности са изключително големи, каза тя и декларира пълна подкрепа с доклади, анализи и съдействие на регионалните структури.

Марта Петрова, директор „Стратегии, анализи и оценки“ ДА БДП потвърди готовността на Агенцията за взаимодействие с общините „на ежедневна база“. Тя представи накратко Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, включваща новия реформаторски подход „визия нула“ загинали и пострадали в ПТП и концепцията за създаване на щадяща инфраструктура, която компенсира човешката грешка.

Госпожа Петрова информира, че 186 общини имат общински комисии по безопасност, но данните сочат, че 21 от тях не са провели заседания през 2023 г., а 10 не са участвали в заседанията на областните структури на МВР. Като цяло, каза тя, липсват общински генерални планове за организация на движението.

От ДА БДП ще настояват да се въведе стандарт по безопасност на движението по пътищата като делегирана дейност. В плана за действие 2024-2026 г. са предвидени 22 млн. лв. за издръжка на общински служители по БДП.

Държавната агенция е разработила ГИС приложение, което прави автоматична оценка на пътната и улична мрежа, отразени са и пътно-транспортните произшествия, които очертават конфликтните места. Приложението е активно за въвеждане на данни от общините в периода 13 май – 13 юли. След изтичането на указания срок, няма да има възможност за редактиране на въведените данни от общинските администрации, а същите ще могат да бъдат достъпвани само за използване на информацията на следния линк: https://bdp.giscloud.com/.

   

Представителите на агенцията заявиха, ще разчитат много на местните администрации и за по-голяма активност в Европейската седмица на мобилността.

Членовете на комисията коментираха проблемите с опазване на обществения ред. Промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация очевидно са необходими, защото общините, дори да имат звена за контрол, служителите им нямат право да осъществяват контролна и административно-наказателна дейност, не могат да задържат, нито да изискат легитимация. Възможността за създаване на общинска полиция, предвидена в Закона за МВР, те определиха като „скъпо удоволствие“, което не всяка администрация може да си позволи.

Зам.-кметът на Русе Димитър Недев представи предложените от Общината допълнителни теми. Едната е за облекчените условия за паркиране на хората с увреждания. Целта на местните администрации е да улеснят придвижването им, да създадат условия за паркиране, без да ги противопоставяме на другите участници в пътя. Изискване за създаване на специални условия са включени в Закона за хората с увреждания, но няма подзаконова уредба към Закона за движение по пътищата. При липсата на национална наредба, уреждаща условията за тези граждани, общините разработват сами местни наредби, част от които паднаха в съда.

   

Сериозен е проблемът с издаването и злоупотребите с карти за инвалиди. Темата бе поставена от Омбудсмана и вече трета година тече кореспонденция между няколко министерства. Отговорността за издаване на картите е прехвърлена общините, които често са атакувани за стеснено тълкуване на кръга на правоимащите лица. Те от своя страна изпитват затруднения с проверка на обстоятелствата и контрола на ползването на картите. От Центъра за градска мобилност в София посочиха, че в столицата са издадени 17 000 карти за съществуващите 1200 места за паркиране. Много трудно се проверява дали колите се ползват от правоимащите и има огромни злоупотреби.

Членовете на комисията предложиха да се създаде работна група, която да обмисли прехвърляне на отговорността за издаване на карти за хора с увреждания към Агенцията за хората с увреждания, защото там се определят и изискванията за кръга правоимащи лица.

В момента тече изменение на европейската директива, която ще въведе изискване за  електронни карти, а ще последва транспонирането й в българското законодателство.