Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Подготовка на обучители по проекта за развитие на фискалната децентрализация

Подготовка на обучители по проекта за развитие на фискалната децентрализация

17.11.2023
Подготовка на обучители по проекта за развитие на фискалната децентрализация

От 15 до 17 ноември в Троян се проведе обучение на обучители с участието на представители на шестте пилотни общини по проект на НСОРБ „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, МРРБ и партньорските организации. Дейностите се изпълняват съвместно с Експертния център за добро управление на Съвета на Европа (СЕ), в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на финансите. Обучението в Троян представи финалния резултат от прилагането на инструмента за сравнителен анализ на местните финанси (Бенчмаркинг), с който да се осигури развитие на местния капацитет и ориентираност към резултатите. Целта е да се създадат възможности за имплементиране и надграждане на инструмента и по-широко приложение от общините в рамките на новия мандат на местните власти.

Форумът бе открит от Донка михайлова, кмет на общината домакин. Валери Найденов, началник отдел в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което отговаря за координирането на проекта с българските власти и организации, представи постигнатите резултати по проекта.

Фондацията за реформа в местното самоуправление бе натоварена с провеждане на проучвания и изготвяне на анализ за нуждите от обучения на местните власти. Изпълнителният директор Здравко Сечков представи резултатите от проведеното проучване сред 158 общини и осъществените 25 структурираните интервютата с кметове. Основните теми, които засягат въпросите са свързани с приоритетите за развитие на общината, оценка на качеството на живот, разработването на стратегически документи, продуктивността на администрацията и др.

Необходимостта от обучение определят като висока 60% от отговорилите. Сред посочените предпочитани теми са електронно управление и дигитализация, финансов контрол и управление на публичния ресурс, организация на работата, планиране и изпълнение на инфраструктурни инвестиции, компютърно обучение и др.

Основната препоръка е да се разработи стратегия за обучения, която да набележи приоритетните области и да се приемат годишни планове за изпълнението й. Като добри практики, които могат да бъдат развити, господин Сечков изведе планирането на обученията за общински служители и създаването на правила за организиране и финансиране на тези дейности в общините.

Дискусия очерта бъдещите мерки за насърчаване развитието на местните финанси и доброто управление. Представени бяха и резултати от Техническия доклад и анализа на съществуващата правна, административна и оперативна рамка на общините. Резултатите, изведени в доклада, предоставят на българските власти експертен опит за подобряване на фискалната децентрализация и финансовото управление на местно ниво. В него се казва, че има нужда от конкретни действия в трансформиращата се политическа, териториална и секторна рамка. Основните акценти в него са за осъвременяване на разпределението на функциите – секторна децентрализация, към провеждането на фискална децентрализация и конкретните предложения за споделяне на част от националните приходи.

Първият ключов елемент от подобни реформи е преминаването към нов механизъм за отпускане на субсидии, който трябва да отразява потребностите от услуги, като е необходима по-голяма свобода на преценка на общините чрез увеличаване на ролята на общите субсидии. Обхватът на зависимостта от субсидии следва да бъде намален, критериите за отпускане на субсидии следва да отразяват потребностите от услуги. Според препоръките в Техническия доклад, има възможности за увеличаване на собствените приходи в общинското финансиране, като централно регулираната оценка на данъчната основа на недвижимите имоти следва да включва други коефициенти за достъп до общински услуги и редовно актуализиране на базовата единична стойност. Според авторите на доклада, най-подходящият вариант в настоящата междуведомствена финансова система на България е повторното въвеждане на споделени приходи – споделен данък върху доходите на физическите лица.

Директорът на Форум „Гражданско участие“ Георги Петров представи резултати от дискусии с представители на граждански организации и експерти към СЕ в дискусия на тема „Гражданите – двигател в процеса на взимане на решения“.

На обучението бяха разгледани и инструментите за развитие на капацитета на местно ниво, разработени от Експертния център за добри управление на СЕ, които участниците могат да ползват пряко в своята ежедневна работа.

С включване онлайн, Виери Черияни от Центъра за експертиза за добро управление на Съвета на Европа представи изработените от експертите на Центъра политически препоръки.

Финансовият бенчмаркинг като основен инструмент за сравнителен анализ на местните финанси бе темата на дискусията, в която бяха представени и основни резултати от прилагането му в шест пилотни общини. Беше направен паралел с прилагането на подобен инструмент в периода 2007-2008 г., като участниците отчетоха, че в резултат на проведените реформи и променената нормативна рамка за местните финанси, много от обхванатите в него теми вече са задължителни за всички общини. Проведено бе и практическо занятие по прилагането на инструмента, в което се очертаха и възможностите за надграждането му и по-широкото му прилагане в рамките на новия мандат.

Третият ден бе посветен на спецификите и методите за преподаване на възрастни. Представени бяха основните принципи и етапи на ученето чрез опит, един алтернативен на традиционните модел. Представени бяха етапите – от формулиране на учебните цели и разработка на материали до оценка на обучението.

В обучението участваха: Валери Найденов – началник отдел в МРРБ, Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС, Георги Петров – директор на Форум „Гражданско участие“, Виери Черияни – Център за експертиза за добро управление на Съвета на Европа, експертите по пилотиране на бенчарк инструмента: Дончо Зашев, Росен Кузев, Мариян Маринов, Надя Каратова, Даниела Ушатова – ръководител екип в НСОРБ и Юлия Иванова – експерт в НСОРБ.