×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

29.09.2022
Партньорството с общините – през погледа на студенти от УАСГ

На 27 септември 2022, преподаватели и студенти от катедра „Технология на архитектурата“ на Архитектурния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия представиха извършената до момента работа от Лятната студентска практика в община Дряново по заданието за реконструкция на „Професионална техническа гимназия „Димитър Крусев“, гр. Дряново, която се проведе в рамките на Стажантската програма на НСОРБ.

В началото на септември възпитаници на УАСГ започнаха първата практическа мисия - част от Стажантската програма на НСОРБ. В рамките на партньорството между НСОРБ и УАСГ, община Дряново отправи покана към бъдещи инженери и архитекти да изготвят концепция за новите функции и визия на бившата Професионално-техническа гимназия „Димитър Крусев“ в красивия балкански град.

Срещата, на която студентите представиха своята работа и впечатления беше открита от доц. д-р арх. Гичка Кутова, ръководител катедра „Технология на архитектурата“ и заместник-ректор на УАСГ. Гости на представянето бяха и проф. д-р инж. Стойо Тодоров - зам.-ректор по евроинтеграция и международно сътрудничество, доц. д-р арх. Панайот Савов - зам.-декан по учебната дейност в Архитектурния факултет, инж. Радослав Николов - преподавател в Геодезическия факултет, гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева от катедра „История и теория“, Мариета Енчева - директор дирекция „Архитектура, строителство и общинска собственост“ в община Дряново и представители на НСОРБ.

Гл. ас. д-р арх. Нора Йорданова - ръководител на стажантската практика в Дряново, сподели добрите си впечатления от работата на терен и оказаното съдействие от служителите на общината и своевременното предоставяне на необходимата информация, свързана с подготовка на концепцията. Инж. Николов от Геодезическия факултет, който също работи заедно със студентите в Дряново, изрази подкрепа за ефективността от подобен вид практика, както за развитие на съвместни екипи между студентите от различните факултети и катедри, така за задълбочаване на  партньорството с НСОРБ и общините.  Специални благодарности за коректността и гостоприемството на общината изказаха и студентите участвали в стажа на място.

Арх. Йорданова представи етапите на практическото обучение на стажантите чрез богат снимков материал, представящ нагледно архитектурното и геодезическото заснемане на сградата, както и изготвените до момента чертежи на обекта, за който се разработва концепция.

Представянето беше организирано пред студенти от 3-ти и 4-ти курс от различни специалности и факултети. То бе насочено не само към споделяне на опита от работата на терен, но и към мотивиране на личната активност на колегите им и запознаване с възможностите за подготовка на преддипломни курсови проекти. За да достигне до максимално широка студентска аудитория за разработване на концепцията по задание на община Дряново и за подготовка на креативни проекти, предстои катедрата да обяви конкурс.

Концепцията на община Дряново предизвика голям интерес и при преподавателите, и при студентите от катедра „История и теория“, които през следващите два семестъра ще се заемат с проучване и оценка на историята на района и културно-историческото наследство, с идеята да предложат още един поглед върху предстоящата работа по старото машинно училище в балканския град.

Представителите на община Дряново изразиха готовност да продължат да работят съвместно с младите специалисти от УАСГ за подготовката и на бъдещи проекти.

Стажантската програма на НСОРБ предоставя възможност освен за придобиване на практически опит и познания за работата на местната власт, но и широки възможности за разширяване на личните професионални хоризонти на студентите.