Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Партньорски обмен с Асоциацията на местните власти от Грузия

Партньорски обмен с Асоциацията на местните власти от Грузия

16.12.2022
Партньорски обмен с Асоциацията на местните власти от Грузия

Мрежата на асоциациите на местните власти от ЮИЕ проведе в Брюксел партньорски обмен между своите асоциации-членки и Асоциацията на местните власти в Грузия (NALAG). Събитието е част от дейността на PLATFORMA по линия на Програмата за Източното партньорство.

Дискусията имаше за цел провеждането на директен обмен и споделяне на знания между участниците относно ключови приоритети за по-нататъшното институционално развитие и усилията за застъпничество на NALAG.

Тематичната насоченост на партньорския обмен бе свързан с практиките, опита и проекти на участниците в областта на правата на човека и ролята на общините в интегрирането на уязвимите групи в социалния, политически и културен живот, както и по отношение ролята на общините за смекчаване на въздействието от изменението на климата на местно ниво.

В началото на събитието представителят на PLATFORMA, Бела Такашвили презентира програмата за Източното партньорство, целите и процеса на партньорския обмен. Изпълнителният директор на грузинската асоциация Давит Мелуа и други представители от екипа му запознаха участниците с дейността на организацията, настоящия контекст в Грузия, приоритетни области на развитие и основни затруднения, които срещат в работата за развитие както на асоциацията, така и на общините.

В първия ден бе посветена темата за интеграцията на уязвими групи. НСОРБ бе представяляванo от Яна Дочева, началник на отдел „Международно сътрудничество“. В рамките на дискусията тя сподели с участниците за работата на българските местни власти по отношение интеграцията на уязвими лица, с акцент ромската общност. Тя коментира постежитенията в процеса на интеграция на уязвими лица през последните години, но и множеството предизвикателства, които все още следва да бъдат преодолени, особено по отношение на ромите.

Като основно условие за ефективната интеграция на тези лица е включването им в образователната система и икономическия живот. Докато вече се наблюдават добри резултати в обхвата на деца от ромски произход в детски градини и училища, по отношение на създаването на работни навици и придобиването на подходящи професионални умения все още предстои задълбочена работа.

В рамките на дискусията тя представи специфичните планове, които общините приемат и изпълняват за интеграция на ромите, дейнстите за образователна десегрегация, курсове по български език, работата на медиаторите за социалното приобщаване и включването в икономически живот, както и за усилията на общините по отношение жилищното осигиряване на тези лица.

Сходни проблеми и мерки посочиха и участниците от Румъния и Молдова, като напълно подкрепиха изводите на представителя на НСОРБ.

През вторият ден обменът бе съсредоточен върху начините за постигане на напредък в реформите за децентрализация в страните от Източното партньорство, като крайъгълен камък за устойчивостта и отговор на политическата поляризация и нестабилност. Сред темите бяха и тези за зелените решения и как политическия дневен ред ЕС-Източно партньорство може да бъде доближен по-близо до гражданите и до местните общности.

В изказването си Яна Дочева акцентира върху настоящите дискусии с общините в България по отношение на разработения от Сдружението модел за финансова децентрализация. Също така тя сподели и основни дейности на НСОРБ и общините в контекста на енергийната криза, в това число за Плана за възстановяване и устойчивост и предвидените реформи.

Събитието приключи с приемане на препоръки към грузинската асоциация и стъпки за тяхното изпълнение в средносрочен план.