Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Отворена за кандидатстване е процедура „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по ПО

Отворена за кандидатстване е процедура „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по ПО

21.12.2022
Отворена за кандидатстване е процедура „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по ПО

Управляващият орган на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (ПО) публикува за кандидатстване процедура, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ в рамките на Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ на програмата, на https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/11554.

Целта на процедурата е да подпомогне адаптирането на професионалното образование и обучение спрямо динамиката на пазара на труда и да подкрепи развитието на уменията за професиите на настоящето и бъдещето.

Конкретен бенефициент по процедурата е Министерството на образованието и науката  (МОН), като проектите ще се реализират в държавните, общинските и частните професионални гимназии/училища.

Общинските училища могат да участват в техническото и/или финансовото изпълнение, включително да извършват разходи.

Дейностите, които ще получат подкрепа са насочени към въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели, разработване и прилагане на нови ДОС и др.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 70 000 000 лв.

Крайният срок за кандидатстване/представяне на проектно предложение е 20.02.2023 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020.