Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Организациите на и за глухите хора в България са готови да съдействат на общините при въвеждането на жестов превод

Организациите на и за глухите хора в България са готови да съдействат на общините при въвеждането на жестов превод

08.03.2023
Организациите на и за глухите хора в България са готови да съдействат на общините при въвеждането на жестов превод

НСОРБ ще партнира със сдруженията на глухите и сляпо-глухите и Националната асоциация на преводачите на жестов език в България в намирането на разумни решения за предоставянето на специализирани преводачески услуги за хората с увреждания при използването на административни услуги. Това бе договорено на среща в офиса на Сдружението.

Илияна Стоилкова, представител на Асоциация на гражданите с увреден слух в България, и Николай Нинов – председател на Съюза на глухите в България, споделиха за преодолените трудности в процеса на нормативно утвърждаване на българския жестов език като задължителен за институциите у нас с приемането на Закона за българския жестов език (ЗБЖЕ).

Те изразиха специални адмирации към Столична община, като първата в България, въвела организация за предоставяне на жестов превод при ползване на административни услуги. Благодарение на изградения контактен център, от услугите на специализираните преводачи на София ще могат да се възползват и други общини, които изразят желание и сключат споразумение.

Подробна информация за функционирането на услугата и възможностите за ползване на ресурса и от други общини, може да видите в специалното издание на предаването „Светът на жестовете“ https://www.youtube.com/watch?v=j2BPWSLOZH4

Буди тревога фактът, че разпределението на квалифицираните преводачи е неравномерно на територията на страната, а в поддържания от Агенцията за хора с увреждания регистър са вписани само 8 преводачи – от София, Пловдив, Перник и Сливен.

Както за нормалната работа на администрациите при обслужване на хора със слухови проблеми, така и за самите граждани е от значение общините в цялата страна да имат достъп до компетентни специалисти, които могат да съдействат при комуникацията с глухи и сляпо-глухи.

Националната асоциация на преводачите на жестов език в България както и регионалните структури на Съюза на глухите в България са готови да съдействат за пълноценното въвеждане на изискванията на закона във всички местни администрации, подчерта Милена Гъркова-Калинова – председател на Асоциацията. Тя също подчерта, че тяхната професия спада към редките и в цялата страна има едва 65 квалифицирани специалисти. Именно тези ограничения, а и опитът на други европейски държави, провокира желанието за съвместна работа с НСОРБ за обсъждане и създаване на оптимални условия за работа в съответствие със ЗБЖЕ.

Освен създадената в Столична община видеоплатформа, даваща възможност в реално време за ползване на жестов превод, условие за пълноценно интегриране на хората със слухови увреждания, би било създаването на единен национален телефон с възможност за достъп от всяка точка на страната до листа с квалифицирани жестови преводачи. Това е отговорна и дългосрочна задача, подчерта изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, за която бихме могли да обединим усилия и влияние, подчерта тя.

Организациите на и за хора с увреждания поеха ангажимент да предоставят чрез НСОРБ на общините препоръки за предоставяне на услугите за хора със слухови увреждания, както и да информират за специфика на поведение, манталитет и разбиране, които би следвало да бъдат вземани под внимание при работа с глухи и сляпо-глухи граждани. Националните асоциации са готови и да организират работни срещи с общински администрации, за да подпомогнат въвеждането на специализираните услуги – процес, който е новост и за двете страни.

НСОРБ от своя страна ще насърчава и популяризира споделеното предоставяне на услугата, съвместно със Столична община, както и други решения, които местните администрации прилагат в изпълнение на възложените им от закона ангажименти.

„Нека заедно се опитаме да отворим повече врати за хората със затруднения“, призова Силвия Георгиева. Тя изтъкна, че НСОРБ с готовност ще препоръча на общините в рамките на информационни кампании или публични събития да привличат специалисти по жестов превод. Така ще се разшири достъпът на хора с увреждания до дейността на общините, както и ще послужи като обучителна и възпитателна мярка за местните общности, които в значителна степен остават дистанцирани от проблемите на различните, както сочат данните от Националното проучване за изследване на потребностите на хора с увреден слух и техните семейства.

До момента 27 общини са заявили готовност да използват контактния център на Столична община за споделено предоставяне на услугите за жестов превод, а други търсят съвместни решения с местните общности на глухите. Съюзът на глухите в България и останалите организации на хората със слухови увреждания са готови да разпространяват информация за местата, където се въвежда обслужване за глухи и сляпо-глухи граждани, както и да съдействат на местните администрации.