Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Опитът на НСОРБ и българските общини в проекта ГАЛОП бе представен пред програмни оператори от европейските страни

Опитът на НСОРБ и българските общини в проекта ГАЛОП бе представен пред програмни оператори от европейските страни

02.06.2023
Опитът на НСОРБ и българските общини в проекта ГАЛОП бе представен пред програмни оператори от европейските страни

Представители на НСОРБ се включиха в кръгла маса за обмяна на опит и добри практики с участието на програмни оператори по Програми „Местно развитие и намаляване на бедността“, финансирани по финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. Във форума взеха участие представители на екипите за управление на програмите от Чехия, Словакия, Унгария, Полша, Румъния, Латвия, Естония, Хърватия, на партньорски и донорски оргаизации и на Съвета на Европа.

У нас програмата финансира през този програмен период 19 проекта, в това число единствения в България Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания в село Опицвет, община Костинброд, който през 2022 г. получи и наградата на НСОРБ, както и проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, който изпълнява НСОРБ.

Анализирайки проблемите, които срещат местните власти в осъществяването на съвместни проекти, Полският програмен оператор е финансирал създаването на експертна група за подкрепа на местните власти. Този своеобразен център за обучение разработва препоръки, приложими за всички общини, консултира местните власти в подбора, създаването и поддържането на трайни и ефективни партньорства и обучава самите общински администрации на принципите за съвместна работа. Проектът обхваща към момента 54 пилотни града, като 29 от тях вече работят по проекти с европейско финансиране, реализирани в партньорства.

Хърватска разработва такъв дизайн на всички покани по програмата, който да осигури взаимно допълване между изпълняваните проекти и да гарантира по-устойчиви резултати. Сред приоритетите е проектът за изграждане на регионални СТЕМ центрове, като в рамките на проекта се провеждат обучения за преподаватели, които ще трябва да адаптират учебните програми към образование в СТЕМ среда, обучения за служителите, които ще поддържат високотехнологичното оборудване. За работа в новите учебни условия се подготвят и децата, и местните администрации. Екип от учители се обучава за преподаване на деца със специални образователни потребности и от малцинствени групи. Първият от регионалните СТЕМ центрове ще бъде открит в Хърватия през 2024 г. Подготвя се стратегия за развитие на центровете за обмен на знания и опит.

Обучението в умения за работа в ромските общности е един от приоритетите на Словакия в проектите, финансирани чрез ЕИП и НФМ. Подходът включва и обучения за семействата на ромски деца, както и на не ромските, които е важно да бъдат запознати с ромската култура и традиции. Приобщаващите проекти в Словакия се реализират на територията на цялата страна, но са строго фокусирани съобразно спецификите на региона.

Сериозен акцент върху билатералното сътрудничество в различни обществени сфери поставя програмният оператор на съседна Румъния. Сред най-важните инструменти за ромско включване са детските дневни центрове, образователни точки за родители, структури за съдействие по намиране на работа, кандидатстване и самостоятелна реализация. Предстои изграждането на музей на ромската култура, финансиран със средства от програмата.

Новият подход, който предлагат румънските организации за приобщаване на деца с увреждания, е базиран на организирането на съвместни лагери сред природата с други деца от общността. Заниманията с педагози и рехабилитатори са в равна степен полезни за всички страни. Не са изолирани от процеса и майките на деца с увреждания, които имат възможност както да бъдат близо до детето си в дните на лагера, но в същото време да се отдадат на любими, но забравени занимания, за които обикновено нямат време.

Симеон Петков, експерт в НСОРБ, и Кристиян Ларсен от Норвежката асоциация на регионалните власти представиха проекта „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, в който двете организации са партньори. Разработени са типовите модели и индивидуалните концепции за местно икономическо развитие, базирано на местния потенциал, за 10 пилотни общини. Техни представители преди месец имаха възможност да посетят сродни общини в Норвегия и да се запознаят на място с работещи бизнесмодели, с изградените взаимоотношения по места, които са стимул за икономическата стабилност на общините и могат да дадат допълнителен стимул на местните общности у нас.

Впечатляващият напредък на община Брезово бе отбелязан от всички участници. Местната администрация вече активно работи по проектното финансиране на компоненти от своята интегрирана стратегия за местно икономическо развитие, базирано на производство на биологически чиста и органична земеделска продукция.

Красимир Трифонов – ръководител на втория проект на общината, финансиран от ЕИП и НФМ, и проф. Анна Карова – преподавател в Аграрния университет в Пловдив, представиха напредъка по създаването на стандарт за качество „Био Брезово“ и изграждане на консултантски център за развитие на биоземеделие.

Създаването на марката „Био Брезово“ ще даде възможност на хората, които започнат да отглеждат био продукти, да намерят реализация на продукцията си, отбеляза Красимир Трифонов. Проектът ангажира производители и преработватели от региона, с част от които има подписани предварителни споразумения. Представители на малкия и среден бизнес в общината – ресторанти, къщи за гости, магазини са също сред заинтересованите страни, които ще имат възможност да се възползват от проектните дейности.

„Био Брезово“ е доброволен стандарт, а критериите му са свързани със спецификата на региона, природните характеристики и човешкия фактор, коментира проф. д-р Анна Карова. Той е разработен в тясно сътрудничество с местната общност. Вече е избран и графичният символ на марката. Проектът „Развитие, популяризиране и валоризация на икономическия потенциал на община Брезово чрез изработване, промотиране и налагане на марка „Био Брезово" е на стойност 362 хил. лева и ще се изпълнява до април 2024 година.

Проектът включва обучение на безработни в биоземеделие, които в последствие ще имат възможност да работят в сертифицираните стопанства, повишаване на капацитета на самите фермери и на местните представители на туристическия бизнес за добавената стойност, която дава на дестинацията екологичното сертифициране.

Вече са започнали дейностите по изграждане на център за органично производство, ангажирани са екипи от специалисти, които да дават компетентни консултации на населението за развитие на биоземеделие. В Аграрния университет в Пловдив се провеждат практики за земеделци от Брезово, които предвиждат да премиат към екологически чисто производство. Първите от тях вече са получили сертификат за преминатото обучение.

Идеята Община Брезово да създаде научно базиран поминък на населението и да съдейства за неговото правилно развитие получи адмирациите на програмните оператори, участващи в Кръглата маса. Важен фактор за успеха на Брезово, както подчертаха участниците, е че тя е базирана на задълбочен анализ на собствените ресурси и конкурентните предимства, в които те могат да бъдат насочени. Самата идея възниква много преди за бъде налично финансиране. Местната администрация вече е завършила важен етап, който предполага надграждане, а именно цялата територия на общината е сертифицирана като биологична територия и е изготвена цялостна концепция как този потенциал да се превърне в база за местна икономическа активност.

Идеята е да се стимулира пълноценното и устойчиво използване на територията за биологично земеделие, 65 – 70% от която и в момента е обработваема земеделска земя и хората се изхранват от конвенционално земеделие. Идеята да бъдат стимулирани да отглеждат по биологичен начин своите култури, ще ги изведе на ново ниво и ще даде тласък на техния бизнес, сподели ръководителят на проекта. Биоцентърът има потенциал да предложи комплексна услуга – от зараждане на идеята за развитие на биоземеделие, до успешното й реализиране, сертифициане на земеделския производител и осъществяването на пазарен пробив. В момента се разработват повече от 10 услуги, включително и съдействие за намиране на допълнително финансиране за биоземеделие, участие на пазари и пр.