Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Одобрена е Програмата за развитие на регионите 2021-2027

Одобрена е Програмата за развитие на регионите 2021-2027

19.12.2022
Одобрена е Програмата за развитие на регионите 2021-2027

Управляващият орган в МРРБ, информира за получено одобрение от Европейската комисия на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/11538

С предвидените средства, в размер на над 3,6 млрд. лв., съгласно анонсът може да стартира реализацията на:

  • Инициативи за градско инфраструктурно развитие, с акцент зелени инвестиции в 10-те най-големи града в България и функционалната им територия;
  • Проекти за интегрирано регионално развитие, в изпълнение на приетите 6 Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г.;
  • Базирана на резултати техническа помощ.

Програмата се основава на подхода „отдолу-нагоре“ и търси засилен междусекторен и междуинституционален диалог и координация. Очаква се създаване на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво – публичен, частен сектор и неправителствени организации.

Планираните мерки надграждат финансирането по ОПРР 2014-2020 г. и са приоритетно насочени към обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, икономическа, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и привлекателни обществени пространства.