Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Одобрена е бюджетната процедура за 2024 г.

Одобрена е бюджетната процедура за 2024 г.

25.01.2023
Одобрена е бюджетната процедура за 2024 г.

Със свое решение правителството одобри бюджетната процедура за 2024 г. в срока, определен от Закона за публичните финанси, с цел създаване на необходимата организация и координация между отделните разпоредители с бюджет в процеса на бюджетното планиране.

Определени са етапите, сроковете, разпределението на отговорностите и изискванията към разпоредителите с бюджет, както и базата за разработване и актуализиране на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. и за съставяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Изготвянето на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2023-2025 г. не се реализира в рамките на сроковете по Закона за публичните финанси поради политическия цикъл, свързан с провеждането на предсрочни парламентарни избори в края на 2022 г. В тази връзка началото на първия етап на бюджетната процедура за 2024 г. е изместено за края на м. февруари - началото на м. март 2023 г. и крайните срокове за реализиране на дейностите по този етап са съкратени с оглед спазване на определения в чл. 72, ал. 1 от Закона за публичните финанси краен срок от 20 април за одобряване от Министерския съвет на средносрочната бюджетна прогноза.

Бюджетната процедура е съобразена със сроковете по прилагането на механизмите и мерките, заложени в основните етапи на Европейския семестър за координация на икономическите политики през 2023 г.

Програмното бюджетиране ще се прилага от всички първостепенни разпоредители с бюджет, чиито бюджети са част от държавния бюджет, с изключение на Народното събрание и на съдебната власт. Това е поредният инструмент на правителството за повишаване на качеството на управление на публичните финанси, за подобряване на процесите на планиране и изготвяне на проектобюджетите на бюджетните организации и за повишаване на прозрачността и отчетността на бюджетните системи.