Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

02.04.2024
Одобрен е проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, съобщава правителствената пресслужба. 

Необходимостта от промените произтича от разпоредбата на чл. 107, ал. 14 от държавния бюджет за 2024 г., съгласно която Народното събрание може да извършва промени в Приложение №3 към чл. 107, ал. 13 от същия закон. В това Приложение са определени приоритетни проекти по Инвестиционната програма за общински проекти. Промените се предлагат от Министерския съвет, въз основа на предложения на кметове на общини, в срок до 31 март, до 30 юни и до 30 септември 2024 г. 
Промените в общинската Инвестиционна програма бяха изготвени от Министерството на финансите на основание предложения на кметовете на общини. В рамките на определените срокове, в Министерството на финансите бяха получени писма от кметове на 167 общини, с общо приложени 1062 броя предложения за промени в Приложение №3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г., които основно са за: замяна на определените в Приложението проекти с нови такива (54 броя), за отпадане на определени в Приложението проекти ( 42 броя), за допълване на определените с Приложението проекти с нови такива (673 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в Приложението (293 броя). 

Броят на проектите в Приложението се увеличава с 631 проекта, или от 1627 броя утвърдените по Приложението проекти сега стават 2258 броя. 

Чрез програмата се подпомага изпълнението на капиталовата програма на общините за периода 2024-2026 г. Финансирането на проектите се извършва на база сключени споразумения между министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на съответните общини, със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г.

Министерският съвет одобри и вътрешнокомпенсирани промени в утвърдените разходи по области на политики и програми по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. 
Промените се наложиха предвид изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет за 2024 г. МРРБ отговаря за прегледа, одобрението за финансиране, наблюдението и отчетността на всички общински проекти, които са заложени в Приложение № 3 към закона, и за актуализациите през годината. 
В министерството предстои назначаване на нови служители за новосъздадения отдел „Общински проекти и благоустройство“ към водещата инвестиционна дирекция за управление на програмата