Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обучения по подхода ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство

Обучения по подхода ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство

22.08.2022
Обучения по подхода ВОМР по Програмата за морско дело и рибарство

На 12 и 13 септември в град Велико Търново Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа, съвместно с Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), организират обучения по следните теми:

  • 09.2022 г. от 09:30 часа – Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ;
  • 09.2022 г. от 09:30 часа – Обучение, свързано с подхода ВОМР, разработването на новите стратегии и функциите на МИРГ, придобити умения и опит.

Обучението на 12.09.2022 г. е в няколко модула, като темите в обхвата му са: значение на територията за регионално и местно развитие; характеристики на ендогенното развитие и елементи за подкрепа; ВОМР и интегрираното развитие на общините в периода 2021-2027 – различия, синергия, възможности, предизвикателства; обхват на подготвителните действия за разработване и бъдещо изпълнение на Стратегиите за ВОМР (СВОМР), насоките за СВОМР 2021-2027 - формат, общи изисквания към местните партньорства и критерии за подбор на територии и за предоставяне на подготвителна помощ и др.

На 13.09.2022 г. ще се акцентира върху придобитите умения и опит, като провеждане на проучвания и анализи на територията; инструменти и подходи за практическо приложение; практически задачи за прилагане на инструменти за проучвания и анализ; наблюдение, оценка и системи от индикатори за стратегически и планови документи на местно ниво – теория и практика.

Двете обучения са насочени към представителите на местната и държавната власт, МИРГ, нестопански организации от сектор „Рибарство и аквакултура“ и други заинтересовани страни.

Участието в двете мероприятия е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация до 07.09.2022 г., която се осъществява на: https://forms.gle/bYJ1umeaCMkmm5wS6