Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Общините са активни в усилията за подобряване на жизнената среда, което е ключов фактор за решаване на демографските проблеми

Общините са активни в усилията за подобряване на жизнената среда, което е ключов фактор за решаване на демографските проблеми

20.06.2023
Общините са активни в усилията за подобряване на жизнената среда, което е ключов фактор за решаване на демографските проблеми

Местните и регионални власти са най-засегнати от демографските промени и трябва да бъдат подпомогнати с необходимите инструменти за намиране на иновативни решения за адекватна подкрепа на възрастното население, което става все по-голяма част от съвременното общество. Това е извод на Европейската комисия и важна грижа за местните власти. Тази тема бе фокус в изказването на кмета на Кърджали Хасан Азис.

Данните за демографските показатели на нацията ни са катастрофални, каза заместник-председателят на УС на НСОРБ и подчерта, че децентрализацията е един от инструментите за справяне с кризата.

Множество стратегии за, свързани с демографията, са разработени у нас, но тяхното съществуване не е достатъчно за постигане на резултата, който очакваме, подчерта доц. Хасан Азис. Демографията остава в криза и се превръща в заплаха за страната. Това, което местните власти могат да правят, са онези проекти, с които частично се опитват да решават различни аспекти на проблемите.

Местните власти със своите политики се опитват да задържат по места населението в трудоспособна възраст, но спадът в продължителността на живот в страната, който се отчита като най-висок досега, растящите неравенства и високата заболеваемост с рискови болести са другите причини за ескалиране на проблема.

Кметът на Кърджали коментира, че Националната стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012–2030 г.) няма реални обмислени политики, за да бъдат постигнати очертаните приоритети. Един от тях е задържане на темпа на намаляване броя на населението, но не се поставят задачи за решаването на проблема.

В забавяне на негативните демографски процеси местните власти са няколко крачки преди държавата. Факт е, че ние сме активни по отношение на подобряването на жизнената среда, което е ключов фактор за стабилизиране на процесите от гледна точка на демографията, каза доц. Азис.

Националната стратегия, която изразява държавната политика, поставя главния въпрос за вписване на местните власти. Подходящата дума е партньорство между местна и централна власдт и на второ място е децентрализация, за да бъде постигната по-голяма ефективност на усилията на общините за подобряване на средата за живот.

Липсва държавна политика за осигуряване на инвестиции в инфраструктура, стимулираща инвестиции по места. Всички усилия са съсредоточени в общините, каза кметът на Кърджали и посочи, че 250 декара в града са отредени за промишлена зона – това е инструментът на местната власт да привлича инвеститори. Има терени, трябва да се изгради инфраструктура, а работна ръка ще намерим, каза той.

От 2017 година Кърджали успява да обърне миграционната тенденция и оттогава общината е сред 27-те в България с положителен прираст. Много хора се връщат от чужбина, за да работят в новите предприятия, изградени в региона на Кърджали.

Ще направя една препратка към доклад на ЕК за въздействието на демографските промени. там се посочва, че тези проблеми „често могат да се адресират най-добре на местно ниво“. Същият доклад констатира и тясната връзка между демографските промени, цифровия и зелен преход, както и че демографските промени могат да доведат до „загуба на вяра в демокрацията“,  каза кметът на Кърджали.

Всъщност почти няма политики, които да не могат да допринесат за справяне с демографското предизвикателство. Това може да е секторът на транспорта, информационното общество, заетостта и социалната политика, културата, околната среда и климатът, както и предприятията.

Един от фокусите за Община Кърджали е здравеопазването в малките населени места. Там хората не са виждали жив лекар от десетилетия. Кърджали има 118 населени места, като разстоянието между тях е 117 км. Първият въпрос при срещи с хората е кога ще има лекар. Ние не сме отговорни по този въпрос, но от няколко години работим за решаване на този въпрос. Общината, със съдействието на Посланика на Турция, получи дарение от РТурция по повод 100 години от основаването на Кърджали и осигури мобилен медицински кабинет за предоставяне на здравни грижи. Той се финансира изцяло от Общината. Автомобилът обикаля по график населените места с ангажирани лекари от многопрофилната болница. Той има три отделения – манипулационна, приемна и рентген. За около 2-3 месеца вече са посетени над 90 села и над 2850 души са преминали медицински преглед.

Това е една добра възможност, която може да се мултиплицира на много други места в страната. При липсата на медицински персонал, който да бъде ангажиран постоянно в една или повече практики, мобилният екип е решение, което помага на хората, каза кметът на Кърджали.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ предложи Управителният съвет от новия мандат да включва в дневния ред на всяко свое заседание темите за финансовата децентрализаци и решаване на демографската криза.