Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Общините предлагат да се търсят възможности за дългосрочна устойчива програма за енергийно обновяване

Общините предлагат да се търсят възможности за дългосрочна устойчива програма за енергийно обновяване

22.01.2024
Общините предлагат да се търсят възможности за дългосрочна устойчива програма за енергийно обновяване

На среща с министъра на регионалното развитие Андрей Цеков и неговите заместници Веселина Терзийска и Ангелина Бонева ръководството на НСОРБ изложи своята позиция по проблемите, възникнали около първата покана за финансиране на проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради, финансирана от ПВУ. Въпросът бе обсъден сериозно и във всичките му аспекти по време на последното заседание на УС на Сдружението и заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на Димитровград Иво Димов ги изложи пред екипа на министър Цеков.

Общинските ръководства проявяват разбиране към сериозното безпокойство на множеството граждани и общини, предизвикано от класирането на проектите за енергийно обновяване на жилищните сгради и смятат, че е нужно да бъде даден адекватен отговор за причините, довели до напрежение в обществото. НСОРБ счита, че в публичния дебат трябва да се включи и Агенцията за устойчиво енергийно регулиране, която е компетентния орган за валидиране на обективността на сертификатите за енергийна ефективност, около които се породиха спорове.

НСОРБ счита, че трайното решаване на проблемите, свързани с енергийното обновяване на жилищния фонд, трябва да бъде търсено с реализирането на национална програма с прозрачни, достъпни и своевременно огласени правила за подкрепа на собствениците на жилища.

Пред министъра на регионалното развитие кметовете изразиха готовност активно да съдействат при разработването на подобна програма, възможностите за финансиране на която вече са в процес на обсъждане. Според НСОРБ е важно тя да осигурява достъп до финансиране за всички неефективни сгради и да се реализира на териториален принцип, за да бъдат защитени интересите на всички потенциални кандидати. Влагането на европейски средства в обновяване на домовете изисква освен личната активност на собствениците, но и съфинансиране и този факт не трябва да бъде заобикалян от различните нива на управление в комуникацията с гражданите, подчерта кметът на Белица и член на УС на НСОРБ Радослав Ревански.

И двете страни ясно разбират, че състоянието на сградния фонд в страната подсказва, че за цялостното му обновяване е необходим огромен ресурс, какъвто държавата на този етап  не би могла да отдели еднократно. Различните възможности за енергийна ефективност, прилагани по различни програми и при различни условия, задълбочават проблемите между собствениците на жилища, подчертаха участниците в срещата.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обърна внимание, че целта на средствата в ПВУ е да бъдат постигнати реформи и затова балансът на регионалните диспропорции остава на заден план. Що се отнася до съмненията в истинността на енергийните сертификати и министерството и общините разбират, че проверка на над 3 600 енергийни обследвания не е възможна, затова по-важно би било да се търси прагматичен подход за решаване на проблема, макар и за по-продължителен период. МРРБ извършва проверки по всички получени сигнали, техническите грешки се отстраняват, а възникналите съмнения за достоверност на издадените сертификати за енергийно обследване се препращат на АУЕР за проверка по компетентност.

Андрей Цеков изрази мнението, че по-важно от търсенето на „реванш“ е насочването на вниманието в посока на възможностите, които държавата би могла да акумулира, за да отговори на тази остра обществена потребност, каквато е санирането. Министърът и кметовете бяха единодушни, че в този процес трябва да участват отговорно повече институции – Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Българската банка за развитие и др. Важно е обществото да прояви разбиране, че влагането на публични средства на ЕС в проекти от частен интерес и  в бъдеще ще изисква солидарно участие.

Според министъра на регионалното развитие би могло да се мисли за Национална програма с четиригодишен хоризонт и годишен бюджет от ок. 500 млн. лв., която да бъде на разположение на граждани, които са положили усилия да формират сдружения, предприели са необходимите подготвителни действия и имат воля да участват солидарно в бъдещото саниране на своите домове. Той увери ръководството на НСОРБ, че ведомството, което оглавява работи активно в тази посока.

„Срещаме пълно единомислие в своята идея за създаване на Национална програма“, подчерта заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова. Тя изрази мнението и на своите колеги, че преразглеждане на класираните проекти би довело до ново напрежение. „Ние бяхме тези, които водихме разговорите с няколко екипа на правителството за 100% безвъзмездно финансиране, защото изразяваме очакванията на  своите съграждани, но в дългосрочен план всички трябва да проявят разбиране. Важно е правилата да са прозрачни и хората да са информирани навреме“, подчерта кметът на Троян. Тя увери министър Цеков в пълното разбиране от страна на своите колеги и в ясно осъзнатата необходимост държавните институции и общините да вървят заедно към цялостна национално отговорна политика в областта на енергийното обновяване.

В рамките на срещата бяха обсъдени и конкретни въпроси, свързани с механизма за финансиране на общински проекти по линия на програмата, заложена в ЗДБРБ за 2024 г. Конкретните параметри на споразуменията се очаква да бъдат уточнени до края на месеца и да започне тяхното подписване.