Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обществена консултация по окончателния проект на Националната карта на социалните услуги

Обществена консултация по окончателния проект на Националната карта на социалните услуги

01.03.2024
Обществена консултация по окончателния проект на Националната карта на социалните услуги

С писмо НСОРБ информира кметовете на общини, че във връзка с изискванията на Закона за социалните услуги и стартиралият през 2023 г. процес на планиране на социалните услуги, МТСП публикува за обществена консултация окончателният проект на Националната карта на социалните услуги, който е достъпен тук: https://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=8147 .

Националната карта на социалните услуги беше разработена съгласно изискванията на чл. 35 от ЗСУ и Глава трета „Национална карта на социалните услуги“ от Наредбата за планирането на социалните услуги (НПСУ). Картата се базира на извършените от общините анализи относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на разработените на тяхна основа предложения за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво. Общините участваха в процеса на планиране на услугите по новия ред. Финалният документ въз основа на който ще се преструктурират и финансират социалните услуги по общини и по области до 2035 г. е публикуван за обществена консултация и заинтересованите страни, както и НСОРБ следва да предоставят становище по него.

Експертите по социални дейности следва да се запознаят подробно с проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална карта на социалните услуги и приложените към него:

  1. Проект на Национална карта на социалните услуги и приложения № 1–28 към нея;
  2. Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
  3. Проект на доклад от министъра на труда и социалната политика до Министерския съвет.

В случай, че бъде установено разминаване и не са отразени предложения, направени по време на предходните обсъждания на проекта на Национална карта на социалните услуги и Анализа на потребностите на национално ниво, проведени от АСП, общините могат да изпратят становища и коментари до НСОРБ за подготовката на консолидирана позиция пред МТСП.

Бележки, коментари и предложения могат да бъдат изпращани в срок до 11 март (понеделник) 2024 г. на e-mail: pozicia@namrb.org .

След приемането на Националната картата, предстои НСОРБ съвместно с МТСП, АСП и МФ да изготви и предложенията за нови стандарти за социалните услуги, които да бъдат прилагани от 2025 г.

Предвид липсата на специална разпоредба в ЗСУ за ускорена процедура за преобразуване на сега съществуващите услуги в новите, предвидени по закона, общините могат да изпращат и предложения за нормативни промени.