Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обсъждат се промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Обсъждат се промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

23.12.2022
Обсъждат се промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

В 48-то НС от МС и група депутати са внесени две предложения за ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух. В тях идентично се добавя норма за въвеждането на възможността за оспорване по реда на АПК на Програмите на общините за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми (по чл. 27 от ЗЧАВ).

В своите становища по двата законопроекта, НСОРБ възразява срещу тази разпоредба, тъй като бъдещото обжалване ще постави под риск срочното влизане в сила на програмите. Наличието на приети (влезли в сила) програми, предопределя общините като допустими бенефициенти за финансиране на мерки за подобряване на въздуха по европейски/международни и национални програми. Те също така са основание общината да прилага местни административни, контролни и инвестиционни действия, съответстващи на изведените в програмата.

С въвеждането на възможността за оспорване би се възпрепятствало изпълнението на посочените правомощия и това би затруднило постигането на нормите за чист въздух. Въвеждането на обжалване ще наложи ангажиране на вещи лица, юристи и др., което е свързано с допълнителни такси и разноски.

НСОРБ е представило и множество нови конкретни предложения, които да бъдат допълнително разработени в Закона. Те са продиктувани от факта, че през последните години той беше многократно изменян, като предимно се прехвърли на общините пълната отговорност за осигуряване чистотата на въздуха, независимо, че други компетентни органи имат правомощия да определят националните политики и регулации, както и да разрешават условията за дейността на различни източници на емисии - битово отопление, транспорт, промишленост, пренос на замърсители при трансгранично замърсяване и др.

Целият текст на Становището можете да видите тук: https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/stanovishte-po-zakon-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-zakona-za-tchistotata-na-atmosferniya-azduh-signatura-48-254-01-92-9122022-g-nesen-ot-ilina-simeonova-mutaftchieva-i-grupa-narodni-predstaviteli