Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Обнародвана е Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

Обнародвана е Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

30.09.2022
Обнародвана е Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация

В Държавен вестник бр. 78 от 30.09.2022 г. е обнародвана Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация. Методиката е приета с Постановление на Министерски съвет на основание чл. 117а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

С Методиката за индексиране на разходите по договори, сключени при условията на ЗОП се регламентират редът и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

По настояване на НСОРБ, в обхвата на обнародваната Методика са включени рамковите споразумения за строителство. Отразено е и предложението на Сдружението в строителните дейности, по които ще се индексират цените да бъдат включени строителството на обекти от градската среда (паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура).

С пълния текст на Методиката може да се запознаете на: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=178473 и по-долу.