Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ участва в координационна среща по URBACT IV

НСОРБ участва в координационна среща по URBACT IV

02.06.2023
НСОРБ участва в координационна среща по URBACT IV

                          

Екипът на НСОРБ участва в координационна среща между контактните точки на URBACT IV от всички държави-членки по проекта. Събитието се проведе в Париж с цел обмяна на информация за предстоящите дейности през периода 2021-2027г.

Като национална контактна точка по проекта, НСОРБ е ангажирано с комуникацията и обмена на информация, диалог и добри практики.

URBACT е европейска програма за финансиране на устойчиво градско развитие, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 27-те страни- членки на ЕС, Норвегия и Швейцария. Той подкрепя участващите градски администрации в разработването и прилагането на интегрирани планове за действие в контекста на местните предизвикателства, в рамките на мрежи с други европейски градове и група от местни заинтересовани страни. Програмата е отворена за всички теми в областта на градското развитие. За този период на финансиране на програмата URBACT IV ще бъде поставен специален акцент върху трите теми климат, цифровизация и равенство между половете.

Градове и други публични структури от държави-членки на Европейския съюз и партньорски държави (Норвегия и Швейцария) и държави, обхванати от Инструмента за предприсъединителна помощ (Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония и Сърбия) са допустими за финансиране. Повече за програмата: https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-za-teritorialno-satrudnitchestvo/programa-za-mezhduregionalno-satrudnitchestvo-urbakt-iv-2021-2027

В първия ден от работната среща фокус бе поставен върху предстоящите събития и важни срокове, касаещи участниците от контактните точки по проекта, преглед на приоритетните теми, конкретни административни въпроси, както и до каква степен са финализирани годишните работни планове по проекта на всяка организация. Френският секретариат по УРБАКТ е одобрил както отчета на НСОРБ за 2022г., така и плана за 2023г., като вече е реализиран Информационен семинар за представяне на URBACT IV 2021-2027г. пред български общини.

          

 

В духа на основния приоритет на програмата - насърчаване на интегрираното устойчиво градско развитие, се проведе обиколка на споделеното пространство, домакинстващо работната среща – La Recyclie. Преустроената бивша жп гара, предоставена за стопанисване от Асоциация  Les Amis REcycleurs, REcyclerie има за цел да повиши обществената осведоменост за еко-отговорните ценности по атрактивен и приобщаващ начин. Базирана на доброволчески инициативи, дейносттите в пространството включват образователни обиколки за деца в собствена градска ферма, поддържане на екологични зелени коридори, ателие за създаване на нови мебели от стари материали, дори собствен подкаст за насърчаване на рециклирането и кръговата икономика.

Програмата през вторият ден на срещата беше посветена на добрите практики и публичността. Представени бяха няколко реализирани идеи за устойчиво развитие на градски пространства:

  • Предоставяне на малки бюджети за граждански инициативи - обновяване на междублокови пространства, детски площадки, зони за отдих (Словения);
  • Модел за смяна на предназначението на стари и неизползваеми индустриални  центрове (Полша);
  • Подход за планиране и изграждане на колоездачи мрежи, чрез включване на обществеността (Естония);
  • Преработване на материали от разрушени сгради и повторната им употреба в новото строителство (Мюнхен).

Европейската градска инициатива е основен инструмент за подкрепа на градовете от всякакъв мащаб, за изграждане на капацитет и знания, за подкрепа на иновациите и за разработване на възможни за имплементиране иновативни решения на градовете в ЕС. Това заяви в заключителна презентация изпълнителният директор на Eui Tim Caulfield.

Той представи структурата, мисията и възможностите за включване в инициативата, като изрази увереност, че проектът от българска страна Иноеър, в който НСОРБ е партньор, ще бъде подробно представен при следващата контактна среща в края на годината. Повече информция за проекта Иноеър: https://www.namrb.org/bg/aktualno/innoair-badeshteto-na-gradskiya-transport-etche-e-tuk