Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ с коментар по ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

НСОРБ с коментар по ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

02.06.2023
НСОРБ с коментар по ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

Във връзка с изтичането на 10 юни на срока на „удължителния“ Закон за Бюджет 2022, на 30 май 2023 г. Министерският съвет внесе в Народното събрание ЗИД на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Със законопроекта се предлага разпоредбите на „удължителния“ закон да важат до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., т.е. за неопределено време, като не се предвиждат изменения в разпоредбите му в частта за общините.

Независимо от това НСОРБ подготви конкретни предложения, които представихме на вниманието на народните представители по време на заседание на Парламентарната комисия по бюджет и финанси, проведено на 1 юни, както следва:

  • Определяне на ред и условия за ежемесечно превеждане и на трансферите за целевата субсидия за капиталови разходи на общините;
  • Определяне с акт на Министерския съвет на реда и условията за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.
  • Предвиждане на изключение от забраната за изменение на заплатите, освен в случаите, определени с нормативен акт и в случаите когато това е определено с решение на общинския съвет в рамките на утвърдените разходи за заплати.
  • Разширяване правомощията на Министерския съвет да предоставя средства и:
    • за реализиране на мерки за компенсиране на финансов недостиг по договори за строителство на бюджетни организации и публични бенефициенти в резултат ръста на инфлацията.
    • на общините за изпълнението на влезли в сила нормативни актове, свързани с провеждането на държавна политика.
  • Изменения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител с цел осигуряване на правна възможност за възлагане и заплащане на труда на текущо заетите служители, съвместяващи и реализирането на отделни дейности по изпълнението, контрола и отчитането на различни проекти, финансирани от национални програми или предложени за изпълнение инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост.

С пълния текст на законопроекта можете да се запознаете от тук: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/164875

Допълнителни предложения и коментари по него може изпращате на електронна поща: pozicia@namrb.org преди второ гласуване на бюджетната комисия на Народното събрание.

Очакваме да попълните и краткото проучване относно работата на общините при неприет ЗДБРБ за 2023 г. достъпно он-лайн от тук: https://www.surveymonkey.com/r/NAMRB-2023-BUDGET

Анкетата ще бъде достъпна за попълване в срок до 12 юни 2023 г.