Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Учредителни заседания на Постоянните комисии към Сдружението

Учредителни заседания на Постоянните комисии към Сдружението

29.04.2024
Учредителни заседания на Постоянните комисии към Сдружението

 

На своето заседание от 14.03.2024 г. УС на НСОРБ определи структурата на Постоянните комисии на НСОРБ за мандат 2023-2027 г. Съгласно чл. 21 от Устава на НСОРБ, постоянните комисии са тематични групи от изборни лица и общински експерти, които подготвят предложения за усъвършенстване нормативната уредба за местното самоуправление, осигуряват обмен на добри практики, съдействат за повишаване управленските умения и квалификацията на кадрите, осъществяват контакти и взаимодействие с представителите на централната власт и др.

Структурирането на новите Постоянни комисии е изготвено на база анализа на работата на досега действащите комисии и са взети предвид новите законово въведени задължения за общините. Тематичният обхват на Постоянните комисии кореспондира със собствената сфера на дейност на общините, записана в чл. 17 от ЗМСМА.

УС на НСОРБ реши през мандат 2023 – 2027 да бъдат формирани следните постоянни комисии:

 • Комисия за стратегическо развитие на местното самоуправление
 • Комисия по бюджет и финанси
 • Комисия за дигитална и иновативна администрация
 • Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • Комисия по демографски и социални политики
 • Комисия по образование
 • Комисия по култура
 • Комисия по младежки дейности, спорт и туризъм
 • Комисия по здравеопазване
 • Комисия по околна среда, кръгова икономика и зелени политики на местно ниво
 • Комисия по устройство на територията, инвестиционно проектиране и строителство
 • Комисия по европейски и национални фондове, механизми и инструменти
 • Комисия по обществен ред и защита от бедствия
 • Комисия по публични комуникации

Първите учредителни заседания на постоянни комисии към НСОРБ вече се проведоха през месец май.

Вижте графика на заседанията за месец юни:
До 5 април продължи процеса на включване на представители на общините (кметове, заместник – кметове, експерти от общинска администрация и общински съветници) в състава на комисиите.

Утвърденият график за заседанията на Постоянните комисии на НСОРБ можете да изтеглите и от прикачения файл.

Могат да настъпят промени в графика за някои от комисиите, за което ще бъдете уведомени своевременно.