Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ настоява за осигуряването на допълнителни средства за дългосрочната грижа

НСОРБ настоява за осигуряването на допълнителни средства за дългосрочната грижа

16.06.2022
НСОРБ настоява за осигуряването на допълнителни средства за дългосрочната грижа

След  получени сигнали за проблеми в изпълнението на процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 -предоставяне на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР), НСОРБ извърши проучване сред общините реализиращи проекти в обхвата й.

За резултатите от проучването сред общините, Сдружението информира с нарочно писмо министъра на труда и социалната политика. След анализ на получена информацията от общините се идентифицира необходимост от допълнителен финансов ресурс за предоставянето на социалните услуги от около 5 млн. лв., както за услугите в общността, така и за тези от резидентен тип. Недостигът на финансови средства на практика е по всички заложени в проектите разходи, но най-вече за трудови възнаграждения на персонала за предоставянето на услугите, храна и режийни. Основна причина за необходимостта от допълнителен ресурс е, че процедурата по ОП РЧР е обявена през 2020 г., като заложените тогава компенсации за предоставянето на услугите, понастоящем са доста под утвърдения държавен стандарт за тях от 01.04.2022 г.. В допълнение, компенсациите неотразяват и Наредбата за стандартите за заплащане на труда на социалните работници, както и увеличаването на цените на енергоносителите и разходите за храна.

Като последващи трудности свързани с недостига на средства, са и липсата на желаещи да започнат работа в услугите, както и текучеството на персонал, там където такъв вече е наличен.

В писмото си НСОРБ, настоява да бъдат предприети бързи действия за осигуряването на допълнителен финансов ресурс за предоставянето на услугите по проектите за дългосрочната грижа, съобразен с актуалните стандарти за издръжка в сходни социални услуги- държавно делегирана дейност.

НСОРБ благодари на екипите на общините за участието в проучването и споделените трудности по реализацията на проектите за дългосрочната грижа.  Своевременно ще информираме общините за резултата от искането ни за завишаването на ресурса по проектите.