Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ изпрати становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери за капиталови разходи и за текущи ремонти

НСОРБ изпрати становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери за капиталови разходи и за текущи ремонти

15.08.2022
НСОРБ изпрати становище по проект на ПМС за условията и реда за предоставяне на допълнителни трансфери за капиталови разходи и за текущи ремонти

В писмо до Министерството на финансите НСОРБ изразява становището на общините по проекта на Постановление за условията, реда и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура, формирано след допитване до местните администрации.

НСОРБ подкрепя намеренията за осигуряване на равни условия за общините при кандидатстване и одобряване на финансиране на капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура, както и въвеждането на единен подход и унифициране на изискванията за разработване, оценка и управление на инвестиционните проекти, с цел постигане на устойчиво развитие за всички общини.

Сдружението изразява надежда, че в продължение на възприетия от централната власт принципен подход, съгласно чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в бъдеще ще бъдe направено и трайно нормативно уреждане (в Закона за публичните финанси) за ежегодното планиране на подобни допълнителни инвестиционни трансфери за общините.

В становището си НСОРБ обръща внимание на липсата на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в процеса по набиране, оценка и отчитане на проектите на общините, които се очаква да бъдат финансирани по реда на  предложения документ. Считаме, че набирането на проектни предложения само в Министерство на финансите, в качеството му на финансиращ орган, без участието на представители на МРББ, в качеството им на орган по прилагане на секторното законодателство в областта на проектирането и строителството, ще продължи да създава междуинституционални проблеми, каквито и в момента наблюдаваме при подготовката и оповестяването на разнообразни потенциални списъци за финансиране на общински проекти, се казва в изпратеното до МФ становище. НСОРБ предлага за осигуряване на координация между двете централни администрации в проекта на ПМС да бъде ясно разписана ролята на МРРБ и МФ, съгласно записаното в чл.87 ЗДБРБ.

НСОРБ изразява категорична позиция, относно критериите за подбор на проектните предложения, като счита, че общините с малък брой жители са ощетени, тъй като при формиране на коефициента на ефективност, величината „брой засегнати“ значително намалява вероятността за одобряване на предложенията на тези общини.

Сдружението счита за обективни следните критерии:

  • специфични природо-географски условия – общини, намиращи се в планински и полупланински райони, със сложни пътни връзки, силно пресечен терен и надморска височина;
  • отношение на местните приходи и относителният им дял спрямо бюджета на съответната община;
  • нивото на безработица в общината спрямо средното за страната.

В писмото се обръща внимание и на факта, че ако се предвижда да бъдат финансирани проекти с издадено и валидно разрешение за строе, когато издаването му е задължително съгласно ЗУТ, то това обстоятелство следва да бъде посочено във всички документи.

Пълния текст на становището на НСОРБ, изпратено до Министерството на финансите, можете да видите https://www.namrb.org/bg/deynost/stanovishta/stanovishte-po-proekt-na-pms-za-usloviyata-i-reda-za-predostavyane-na-dopalnitelni-transferi-ot-tsentralniya-byudzhet-po-byudzhetite-na-obshtinite-za-kapitalovi-razhodi-i-razhodi-za-tekushti-remonti