Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ – вход за българските общини в Европейската градска инициатива

НСОРБ – вход за българските общини в Европейската градска инициатива

21.06.2024
НСОРБ – вход за българските общини в Европейската градска инициатива

Европейската градска инициатива бе представена пред членовете на ПК по европейски и национални фондове, механизми и инструменти на НСОРБ. Програмата е форма на подкрепа на местните власти за изграждане на капацитет и знания за развитие на иновации.

 Във времена на бърза урбанизация Европа е изправена пред редица проблеми, вариращи от здравни кризи, през бързото навлизане на цифровите технологии и демографските промени, до социалните неравенства и изменение на климата. За да се превъзмогнат тези предизвикателства, градовете в ЕС трябва да се трансформират и адаптират чрез развитие на своя творчески и новаторски потенциал в рамките на своите компетенции, финансиране и капацитет.

Европейската градска инициатива (EUI) разполага с общ бюджет от ЕФРР 450 милиона евро за 2021-2027 г., за да създаде и предложи възможности и среда за прилагане на смели градски стратегии. Тези проекти тестват нови решения, техники и модели на планиране, изграждане на капацитет и споделяне на знания за устойчиво градско развитие.

EUI ви предоставя подкрепа в 3 основни направления: иновативни дейности, изграждане на капацитет и формиране на знания и комуникация. В контекста на последния приоритет на програмата ръководителят на отдел „Международно сътрудничество“ на НСОРБ Яна Дочева започна представителите на общини с потенциала на платформата за споделяне на знания и опит Portico.

   

По повод развитието на платформата Portico Симеон Петков сподели и за набирането на добри практики по линия на програмата URBACT, като общините бяха насърчени да подават своите добри примери и истории, за да станат те част от базата данни от знания и опит. 

Екипът на НСОРБ изпълнява функциите на Звено за контакт по Европейската градска инициатива. Усилията на Сдружението са насочени към насърчаване на българските общини да се възползват от възможностите за апробиране на смели идеи за развитие на градовете, които не винаги биха могли да бъдат финансирани със собствени средства.

Повече за Европейската градска инициатива можете да следите на сайта на НСОРБ.