Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ е звено за контакт по Европейската градска инициатива

НСОРБ е звено за контакт по Европейската градска инициатива

28.06.2024
НСОРБ е звено за контакт по Европейската градска инициатива

НСОРБ изпълнява функциите на звено за Контакт по Европейската градска инициатива. Целта е повече общини от българия да бъдат насърчени за се възползват от възможностите, които програмата предоставя.

Европейската градска инициатива е основен инструмент за подкрепа на градски тип местни власти за изграждане на капацитет и знания, за подкрепа на иновации и разработване на иновативни решения за градските предизвикателства от значение за ЕС.

Редица проблеми, пред които се изправят общините - от здравни кризи, през бързото навлизане на цифровите технологии и демографските промени, до социалните неравенства и измененята на климата – изискват нови подходи и смели решения за тяхното преодоляване.

Европейската градска инициатива (EUI) разполага с общ бюджет на ЕФРР от 450 милиона евро за 2021-2027 г., за да даде възможност на градските власти да експериментират и да внедряват смели и нетрадиционни идеи. Проектите, финансирани по Европейската градска инициатива, тестват нови решения, техники и модели на планиране, изграждане на капацитет и споделяне на знания за устойчиво градско развитие.

EUI предоставя подкрепа в 3 основни направления:

Иновативни дейности - подкрепа на градските власти с 80% пряко съфинансиране и до 5 милиона евро от ЕФРР, което позволява на градовете в ЕС да действат като изпитателни платформи за новаторски идеи, които да бъдат трансферирани и в други населени места.

Изграждане на капацитет – инициативата подпомага администрациите за укрепване и развитие на капацитета за проектиране, разработване на стратегии, политики и практики за устойчиво градско развитие чрез инструментите за обмен city to city exchange и peer reviews

Изграждане на знания и комуникация - осигуряване на среда за знания за възможни съвременни решения в градска среда, които могат да бъдат прилагани в различни гладове. ЕГИ предоставя възможност за споделяне на опит чрез платформата Portico.

Повече за Европейската градска инициатива и възможностите, които тя предоставя можете да следите ТУК.