×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НСОРБ възразява срещу предложените нови правила за финансиране на изборите

НСОРБ възразява срещу предложените нови правила за финансиране на изборите

04.08.2022
НСОРБ възразява срещу предложените нови правила за финансиране на изборите

В свое становище по предложения от правителството проект на Постановление за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., НСОРБ изразява категорично несъгласие с въвеждането на изцяло нов модел на предоставяне и отчитане на средствата за организационно-техническа подготовка на изборите. Според експертите на Сдружението, предприетите стъпки противоречат на разпоредбите на чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс.

Принципното възражение на НСОРБ се отнася до липсата на ясни правила и механизми за разпределението на предвидения ресурс по общини, без да са издадени съответните указания на администрацията на МС за провеждането на изборите. Разпределение само на база прогнозна справка, подадена до финансовото министерство, е в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс, се казва в изпратеното до МС становище на НСОРБ.

Сдружението възразява и срещу промяната в начина на заявяване и отчитане на средствата, а именно пред Министерство на финансите. То има изключително ограничени правомощия и компетентност по практическото прилагане на Изборния кодекс, се казва в изпратеното писмо до правителството. НСОРБ припомня, че все още не са образувани изборните секции, въз основа на броя на които се определят прогнозните разходи за организационно-техническа подготовка на изборите.

В предложения проект на ПМС експертите на НСОРБ виждат неравнопоставено третиране на общините, спрямо останалите първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Проектът предвижда общините да не получат пълния размер на заявените в МФ необходими средства, като разликата ще трябва да бъде покривана от бюджетите на общините.

Предвид факта, че общините осигуряват изцяло работата на секционните избирателни комисии, изплащат и съответните възнаграждения на техните членове и участват в значителна част от процесите по подготовката и провеждане на изборите, в становището на НСОРБ се настоява в проекта на ПМС да бъде записано, че  „средствата за общините по подготовката и произвеждането на изборите, в т. ч. за възнагражденията и осигурителните вноски върху тях на членовете на секционните избирателни комисии в размер на 55 млн. лв. се предоставят по бюджетите на общините чрез трансфер от бюджета на Министерския съвет за 2022 г.“

Проектът на ПМС е включен в дневния ред на днешното заседание на Министерския съвет.