Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Нова покана в схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Нова покана в схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

07.03.2023
Нова покана в схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отправя дванадесета покана по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства (СЕМ) в рамките на Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Набирането на проекти по новата покана на СЕМ започва от 6 март 2023 г.

Целта на Схемата за насърчаване на използването на електрически превозни средства (СЕМ) е да допринесе за изпълнение на политиките на страната в три направления на опазване на околната среда:

 • Подобряване качествата на атмосферния въздух;
 • Намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Намаляване нивата на шумовото замърсяване в населените места.

Схемата на НДЕФ е първата такава схема, която цели да насърчи използването на електромобили от централната и териториална администрация на изпълнителната власт.

Допустимите бенефициери по нея са централната администрация и нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всяка от тях може да кандидатства за финансиране максимум на три превозни средства.

Безвъзмездната субсидия е фиксирана за всеки различен вид превозно средство, независимо от цената, на която то се закупува. Изисква се доставчикът да е избран в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки.

Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили e в размер на:

 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 (автомобили с 3+1; 4+1 места) и N1 (автомобили с 1+1 места);
 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория L7e, както и за допълнителни надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 50% от стойността им, но не повече от 2 000 (две хиляди) лева. За всяко едно изцяло електрическо превозно средство категория L7e може да се кандидатства за до две различни допълнителни надстройки.
 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства бусове/ванове) с не повече от 8 места за сядане, без мястото за водача, категория М1 и капацитет на батерията до 30 kWh.
 • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (бусове/ванове) с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t, категория N1 и капацитет на батерията до 30 kWh.
 • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (бусове/ванове) с не повече от 8 места за сядане, без мястото за водача, категория М1 и капацитет на батерията над 30 kWh.
 • 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства (бусове/ванове) с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t, категория N1 и капацитет на батерията над 30 kWh.
 • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства с повече от 8 места за сядане, без мястото за водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 t, категория М2.
 • 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 t, но не повече от 12 t, категория N2.

Информация е публикувана и в следната Покана.
Всички необходими документи за кандидатстване са публикувани в раздел „Документи към Инвестиционна програма за климата – електромобили.

Набирането на формуляри за кандидатстване започва от 6 март 2023 г. 

Крайният срок за приемане на документи е 17,00 ч. на 5 май 2023 г.