Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Нова версия на ОПРР

Нова версия на ОПРР

09.03.2023
Нова версия на ОПРР

С Решение от 03.03.2023 г., Европейската комисия е одобрила версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР): https://eufunds.bg/bg/oprd/node/12042

Изменението на Програмата включва преразпределяне на неусвоен финансов ресурс за финансови инструменти между приоритетните й оси и актуализиране на стойности на индикатори.

Над 64 млн. лв. от общо 79 млн. лв. неусвоен ресурс за финансови инструменти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ се пренасочат към първата приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Остатъкът от близо 15 млн. лв. ще бъде използван за индексация на договори за СМР, сключени в рамките на приоритетната ос.

С пренасочените средства ще се подкрепят нови проекти в направленията „Градско развитие“ и „Зони с потенциал за икономическо развитие“. Средствата ще бъдат използвани и за индексация на договори за безвъзмездна финансова помощ, които са в изпълнение и изцяло с финансов инструмент. В резултат от пренасочването на финансов ресурс съответно се правят и промени в целевите стойности на част от индикаторите по програмата. Близо три пъти се увеличава целевата стойност за площ на обществените или търговски сгради, построени или обновени в градски райони – от 21 819 кв. м. на 70 873 кв. м. Нараства и целевият обхват на незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градски райони – от 4 045 455 кв. м на 4 286 942 кв. м. От 18 на 12 намаляват туристическите продукти за обектите на културното наследство, които трябва да бъдат разработени по шестата ос. Към оста за устойчиво и интегрирано градско развитие се насочват също така и 12,7 млн. лв. свободен ресурс от петата приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“.

В допълнение, мерките за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради по приоритетната ос за устойчиво и интегрирано градско развитие, финансирани с финансови инструменти, вече ще могат да се прилагат на цялата територия на 39-те големи и средни общини. Досега това беше възможно само в населените места – административни центрове.