Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НИНКН набира експерти за проучвания на територията на 6 населени места

НИНКН набира експерти за проучвания на територията на 6 населени места

23.09.2022
НИНКН набира експерти за проучвания на територията на 6 населени места

Националният институт за недвижимо културно наследство кани експерти да участват в териториална програма за проучване в 6 населени места:

с. Свежен (община Брезово),

гр. Баня (община Карлово),

с. Старо Стефаново (Община Ловеч),

с. Скорците (община Трявна),

гр. Несебър,

гр. Пловдив.

Планът за издирване, изучаване и отразяване на актуално състояние на единични недвижими културни ценности ще бъде осъществен в 3-месечен период. Срокът за приключването му е 20 декември 2022 г.

Териториите за обхождане са избрани на базата на данни за обекти в риск, висока концентрация на идентифицирани и потенциални недвижими културни ценности и културно-историческа стойност на шестте населени места.

Програмата предвижда на място да работят четири екипа по 8 души. Екипите ще включват външни за НИНКН експерти, в сферата на опазване на недвижимото културно наследство - архитекти, инженер-конструктори, археолози, историци, изкуствоведи, реставратори и др. Техническата работа ще бъде извършвана от студенти и дипломанти в зависимост от спецификата на територията. Ръководители на групите ще бъдат експерти от института.

НИНКН е осигурил средства за командировъчни разходи (пътни, дневни, нощувки) и за техническо обезпечаване на дейностите.

Заявките за участие в Териториалната програма ще бъдат приемани на адрес : alice@ninkn.bg до 3 октомври 2022 г. Те трябва да съдържат автобиография, телефон и имейл за контакт.

НИНКН кани всички заинтересовани експерти и образователни институции на работна среща, за да представи пълната програмата с нейните етапи, цели, очаквани резултати и конкретни задачи на 28 септември 2022 г. от 10. 00 часа в Галерия „Средец“ на бул. „Александър Стамболийски“ № 17. Желаещите следва да потвърдят участието си до 26. 09. 2022 г. 

За контакт: арх. Алис Исмаилова, 0884256615