×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Необходима е спешна местна подкрепа за МСП за справяне с енергийната криза

Необходима е спешна местна подкрепа за МСП за справяне с енергийната криза

27.09.2022
Необходима е спешна местна подкрепа за МСП за справяне с енергийната криза

Осигуряването на достъпна енергия и суровини, благоприятната бизнес среда и развитието на нови умения са сред най-основните предизвикателства пред малките и средните предприятия (МСП) в ЕС. Местни и регионални лидери, членове на Комисията за икономическа политика (ECON) на Европейския комитет на регионите (КР), се събраха в Цволе (Нидерландия), за да обсъдят как да помогнат на МСП в настоящата криза, за да допринесат за по-устойчивото бъдеще.

МСП представляват 99,8% от предприятията в ЕС и две трети от общата заетост в частния сектор. Регионите и градовете на ЕС полагат всички усилия, за да запазят жизненоважния си принос за обществото и икономиката на ЕС, да ги мобилизират за постигане на целите на Европейския зелен пакт и Цифровото десетилетие на ЕС. Как да се създаде стабилна рамка, за да могат МСП да работят, инвестират и да разширяват дейността си, като същевременно се възползват от цифровия и зелен преход, бе основната тема на заседанието на комисията ECON в Цволе на 22 и 23 септември.

Българските общини бяха представлявани от кметовете на Монтана и Садово – Златко Живков и Димитър Здравков. Членовете на ECON приветстваха неотдавнашното съобщение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за стартирането на пакет за подпомагане на МСП, който да помогне на предприятията да се справят с последиците от покачващите се цени на енергията, инфлацията и затрудненията във веригата на доставки. Те подчертаха, че дългосрочните цели за зеления и цифровия преход ще бъдат постигнати само ако рамката на политиката на ЕС е напълно подходяща за МСП и подкрепена от стабилно финансиране.

Домакинът на събитието Еди ван Хиум, член на Съвета на провинция Оверейсел, подчерта в изказването си, че в Нидерландия близо 70% от предприятията са семейни компании, чийто дял е още по-голям в неговата провинция. МСП и семейният бизнес, заедно с властите и научните институции, могат да поемат пионерска роля в справянето с основните обществени предизвикателства. Той сподели вдъхновяващи примери за малки предприятия, които създават решения за интелигентна и устойчива индустрия.  Членовете на комисията имаха възможност да посетят част от тези компании и да се запознаят с техните добри практики.

В рамките на заседанието бе избран и нов председател на комисията – Ярослава Йерманова, съветник в Централния регион Бохемия на Чешката република. Тя ще председателства работата на Комисия ECON през следващите две години и половина.

„Приемам много сериозно отговорността да председателствам Комисия ECON в тези времена на глобална нестабилност, продължаваща инфлация, високи цени на енергията и смущения в търговските вериги и веригите на доставка, които оказват силно влияние върху нашите граждани и предприятия, но също така и на местните и регионалните власти. Тъй като съм от индустриалния регион на Централна Бохемия, проблемите на икономическата политика, пред които са изправени нашите градове и региони, са много важни за мен и по време на мандата си ще работя за подобряване на политическите отговори на ЕС и за по-ефективното им прилагане“, коментира Ярослава Йерманова.