Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | НДЕФ отправя покана за набиране на проекти по Програма "Микропроекти за климата"

НДЕФ отправя покана за набиране на проекти по Програма "Микропроекти за климата"

07.03.2023
НДЕФ отправя покана за набиране на проекти по Програма "Микропроекти за климата"

Публикувана е нова покана за набиране на проекти в рамките на ПМПК, във връзка с одобрението на Плана за дейността на НДЕФ за 2023 г.

Набирането и оценката на проектни предложения по ПМПК се осъществява в съответствие с актуалните правила на Програмата.

За финансиране могат да кандидатстват публични институции и юридически лица, с изключение на търговците по смисъла на Търговския закон и кооперациите по смисъла на Закона за кооперациите, писмено номинирани от член на УС на НДЕФ.

Типове проекти:

  • Малки инфраструктурни проекти;
  • Дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени (разработване на стратегии /програми /доклади /анализи, , образователни проекти, събития, публикации, научни изследвания и проучвания). 

Начини и размер на финансиране:

Безвъзмездната субсидия за проект по настоящата Покана е в размер на до 50 000 лева. В общия размер на стойността по проектите за изграждане на малка инфраструктура, се включват и разходи за образователни дейности и / или обучение по проблемите на изменението на климата и адаптация към климатичните промени - до 20 % от стойността на проекта. В субсидията влиза финансиране на дейностите по проекта, както и разходи за администриране, които общо не могат да надхвърлят 3% от стойността на целия проект.

Член на УС на НДЕФ може да номинира един проект в рамките на действащата Покана.

По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата. За допълнителна информация - ecofund@ecofund-bg.org и тел:  02 973 36 37 и 02 973 38 16

Всички необходими документи за кандидатстване по ПМПК са публикувани в раздел Документи към Програма „Микропроекти за климата“.

Документи ще се приемат до 17:00 ч. на 05.05.2023 г. 

Попълнените формуляри се подават на хартиен и електронен носител на адреса на НДЕФ – бул. „Шипченски проход“ 67 Б, град София.