Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Национална общинска кампания „Безопасни улици“ инициира НСОРБ, в партньорство с ДА „Безопасност на движението по пътищата“

Национална общинска кампания „Безопасни улици“ инициира НСОРБ, в партньорство с ДА „Безопасност на движението по пътищата“

01.08.2022
Национална общинска кампания „Безопасни улици“ инициира НСОРБ, в партньорство с ДА „Безопасност на движението по пътищата“

През последните дни и месеци, от началото на активния летен сезон и свързаната с това повишена мобилност, обществото ни все по-често е шокирано от нелепи пътни инциденти в населените места, които отнемат човешки животи или водят до трайни увреждания на здравето и материални щети.

Гражданите все по-често провеждат организирани протести с настояване за превантивни мерки, които да предотвратят тежките инциденти по пътищата и по улиците в населените места. Поставя се въпроса за увеличаване на контрола от органите на пътната полиция, но само такава едностранна мярка едва ли може да доведе до желаните резултати.

От важно значение е развитието на щадяща пътна инфраструктура. Изхождайки от презумпцията, че всички участници в движението – водачи на МПС, пешеходци, велосипедисти и т.н. – не са застраховани от допускане на грешки, ролята на пътната инфраструктура и организацията на движението е да сведе до минимум щетите от такива грешки.

На второ място, но не и по значение е предстоящото начало на новата учебна година в училищата, детските градини и ясли. По традиция в общините провеждаме подготовка за това, включваща превантивни дейности по пътна безопасност. Сега бихме желали да поставим по-силен и фокусиран акцент на тези мероприятия.

Осъзнавайки нашата общинска отговорност като собственици и стопани на уличната мрежа в населените места, в отговор на обществените очаквания,

Националното сдружение на общините в Република България

в партньорство с Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“,

ИНИЦИИРА НАЦИОНАЛНА ОБЩИНСКА КАМПАНИЯ

“БЕЗОПАСНИ УЛИЦИ“

Основна цел на кампанията е повишаване на пътната безопасност в населените места.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНИТЕ

  • Подобряване безопасността на пътната инфраструктура, което може да включи:
  • Преглед и оценка на пешеходните пътеки в населените места, последвано от мерки за подобряване на състоянието им.
  • Това включва възстановяване на износена маркировка, подобряване на съответната пътна сигнализация, изграждане на повдигнати пътеки, осветеност при наличие на повишена опасност в нощните часове и др. (За улеснение на вашата дейност по отношение на пешеходните пътеки експертите от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ са обобщили и систематизирали всички нормативни изисквания към тях в един документ, който ще видите по-долу, като приложение)
  • Специално внимание към мерки за обезопасяване на улиците край учебни заведения, детски градини и ясли – пътна сигнализация, маркировка, ограничителни системи, места за паркиране;
  • Оценка и подобряване на системите за пътната безопасност на места с повишен поток от пешеходци (центрове за услуги на гражданите, търговски центрове, лечебни заведения, по-натоварени спирки на градския транспорт и др.);
  • Идентифициране, съвместно с органите на пътна полиция, на участъци с концентрация на ПТП и прилагане на необходими мерки за обезопасяване.
  • Образователни и информационни дейности
  • Огласяване на кампанията и планираните мерки чрез сайта на общината и местни информационни източници;
  • Планиране на образователни модули и прояви в началото на учебната година за деца и ученици – съвместно с РУО, директори на училища и детски градини, териториални отдели на ДАЗД;

При Ваше решение да се включите в Националната общинска кампания „Безопасни улици“ ще се радваме ако подадете информация за това в НСОРБ за планираните от Вас дейности. С удоволствие ще представим Вашите инициативи чрез информационните канали на НСОРБ. При планирани по-значими публични прояви бихте могли да представите предварителна информация, като ние можем да насочим национални медии за отразяването им.

Информация по всички тези въпроси можете да изпращате на мейла на НСОРБ namrb@namrb.org .