Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Направете своята община по-зелена - участвайте в Конкурса SOS Залесяване

Направете своята община по-зелена - участвайте в Конкурса SOS Залесяване

23.05.2024
Направете своята община по-зелена - участвайте в Конкурса SOS Залесяване

Всяка община може да се включи в Националния Конкурс SOS Залесяване и да стане победителят, който ще има възможност да получи 60 хил. лв., с които да реализира проект за залесяване, облагородяване и възстановяване на територия в общината.

Можете да участвате до 30 юни 2024 г.

Конкурсът SOS Залесяване има за цел да подкрепи проекти на български общини, свързани със залесяване на територии, които са значими за всяка съответна община и допринасят за благосъстоянието им.

Нестле България разширява своята мисия SOS Залесяване с национален конкурс, който дава равен шанс на всички 265 български общини, за да избере и подкрепи зеления проект на една от тях. Всяко предложение, свързано със залесяване на територии, ще бъде разглеждано и оценявано самостоятелно от експертно жури, съставено от представители на Нестле България и партньорите на инициативата – Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Национално сдружение на общините в Република България и Лесотехнически университет. 

Инициативата ще подкрепи общината победител с финансиране от 60 000 лв., като срокът за залесяване на предложената в проекта площ е до 31.05.2025 г.

В конкурса могат да бъдат подавани проектни предложения в следните области:

  • SOS Залесяване – възстановяване на гори след пожари, наводнения, неправомерно изсичане и природни бедствия.
  • Облагородяване на общи пространства в населените места чрез озеленяване и залесяване.
  • Създаване на нови горски масиви (по смисъла на Наредба № 2, към ново залесяване се отнасят залесяванията на голини, недървопроизводителни горски територии и на земеделски земи и нарушени територии по смисъла на ЗУТ), които да повишат качеството на живот, включително борба с климатичните промени, повишаване на биоразнообразието, създаване на възможност за опазване на застрашени горски видове.

Всяка община ще има възможност да се включи в конкурса между 15 април 2024 г. и 30 юни 2024 г., като за целта е важно предварително да се запознае с условията за участие на официалната страница на инициативата: https://www.nestle.bg/bg/misia-zalesyavane-2024

След изтичане на двумесечния срок за кандидатстване и изготвяне на експертна оценка от журито, в началото на август победителят ще бъдат обявен официално на страницата на инициативата, както и в сайта на НСОРБ. Непосредствено след съобщаването на резултатите, Нестле България ще подпише договор с одобрената за финансиране община, за да поставят началото на реализацията на проекта. Най-подходящият момент за стартиране на залесяването ще бъде определен от експертите от Горското стопанство към общината победител, които в следващите три години ще полагат специални грижи за залесените площи, като целта е постигане на минимум 80% прихващане на засадените дървесни видове.

При възникнали допълнителни въпроси, на Ваше разположение е екипът на инициативата, на ел. адрес: plantactively@gmail.com

Повече за Залесяваме Активно:

Инициативата „Залесяваме активно“ на Нестле България е част от глобалния ангажимент на компанията да засади 200 000 000 дръвчета до 2030 г. в районите, от които набавя суровини за своите продукти. През 2022 г. Нестле България започна инициативата “Залесяваме Активно” с доброволческа акция, в резултат на която над 500 доброволци засаждат 10 000 дървета в Новата гора на София. Година по-късно инициативата прераства в дарителска кампания с фонд от 50 000 лв, чиято първа мисия „SOS Залесяване 2023“ е възстановяването на 30 декара от опожарените гори на Стамболово.