×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | ММС набира номинации за Бяла книга за младежкото доброволчество

ММС набира номинации за Бяла книга за младежкото доброволчество

20.09.2022
ММС набира номинации за Бяла книга за младежкото доброволчество

По повод провеждането на Европейска година на младежта 2022г., Министерство на младежта и спорта в Република България кани българските общини да номинират младежки доброволчески инициативи за създаване на Бяла книга за младежкото доброволчество.

Целта е популяризиране на безвъзмездната дейност сред младите хора и ползата от доброволческите каузи за обществото и страната.

Желаещите могат да изпращат предложения за номинация до 10 октомври 2022 г., като полълнят формуляр за номинации ТУК.

При въпроси и допълнителна информация, можете да се обръщате към Десислава Теодосиева – държавен експерт в дирекция „Младежки дейности“, тел.: 02/93 00 678, ел. поща: desislava.teodosieva@mpes.government.bg .

Провеждането на Европейската година на младежта 2022 в България се организира от министерство на младежта и спорта. Инициативата протича под мотото “Устойчиво развитие – Европа 2050: Нека да чуем младите хора на България“, като в рамките й се предвиждат събития на национално, регионално и местно ниво с активното участие на младежката общност. Основните задачи, които ММС си поставят в рамките на годината, са разработване на настоящата  Бяла книга на младежкото доброволчество, организиране на Биенале на изкуствата в Пловдив, Велико Търново и София, реализиране на Академии за млади лидери, които ще имат за цел насърчаване на активното младежко участие в разработването и прилагането на политика за младите на национално и провеждането на Национална младежка конференция, която да събере на едно място младежи, младежки организации, активни граждани, експерти и политически представители.