Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Министърът на икономиката и индустрията бе на работна среща в НСОРБ

Министърът на икономиката и индустрията бе на работна среща в НСОРБ

17.08.2022
Министърът на икономиката и индустрията бе на работна среща в НСОРБ

Най-наболелите проблеми на общините, които са от компетенциите на Министъра на икономиката и индустрията, обсъдиха на работна среща министър Никола Стоянов и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Разговорът е част от поредицата срещи, които Стоянов провежда с работодатели, синдикати и местната власт.

Моето разбиране е, че изпълнителната власт е единна и тя не изключва местната власт“, сподели министърът и очерта основните приоритети в работата си като служебен министър и набелязаните дългосрочни мерки, по които ведомството под негово ръководство ще работи в следващите месеци. Предстои сформирането на експертни работни групи, в които за участие са поканени и общините. Те ще имат за цел в динамичен ритъм на работа и кратки срокове да очертаят необходимите промени в подзаконовата нормативна база, пряко свързани с подобряването на бизнессредата.

На първо място е проблемът, който в равна степен засяга всички – зимата в условията на енергийна криза. Намеренията на министър Стоянов са да бъде актуализиран моделът за компенсации за високите цени на електроенергията, като се разработи по-справедлива формула, така че подпомагане да получат тези, които действително имат нужда. Подобен подход би дал възможност за по-осезаемо подпомагане на производствата в затруднение и би гарантирал по-ефективното използване на публичния ресурс.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева сподели безпокойството на общините от факта, че съгласно действащото законодателство те са приравнени на търговските предприятия. Публичните услуги, които общините предоставят, не са пазарен продукт, но оказват пряко влияние върху създаването на благоприятни условия за функционирането на бизнеса. Проблемът за компенсирането на публичните потребители на енергия трудно би намерил решение без промени в Закона за енергетиката, сподели тя, но изрази надежда от факта, че министърът на икономиката споделя разбирането за важността да бъдат гарантирани основни публични услуги, предоставяни от общините.

МИИ е поело ангажимента за изготвяне на обстоен анализ на потребностите на бизнеса от доставки на газ за зимния период и министър Стоянов се ангажира да включи и данните за общините като консуматори на синьо гориво. Публичните услуги в 74 общини се отопляват изцяло на газ, сподели изпълнителният директор на НСОРБ. Те към момента не получават никакви преференции за направените инвестиции в екологично отопление, но и нямат технологична възможност да преминат към отопление на здравни заведения, училища, социални домове и други публични структури с електрически ток. НСОРБ разполага с обстойни анализи, които ще предостави на министъра на икономиката. Сдружението изрази интерес да участва активно в работата на работната група, която ще обсъжда формите и видовете енергийни компенсации.

Подобряването на бизнессредата е основен фокус в работата на Министерството и заинтересованите страни по прегледа на подзаконовите нормативни актове, който предстои. Целта е до края на септември да бъде направен анализ на възможните промени в тях, така че да отпаднат някои от трудностите за предприемачите.

Министър Никола Стоянов е амбициран да започне активна работа и по подготовката на промени в Закона за насърчаването на инвестициите. Действащият сега ред вече не отговаря на обществените условия и една от важните задачи пред екипа му е преформатиране на системата така, че да бъде отворена писта за по-малки инвестиции, които могат да бъдат реализирани на много повече места в страната. Сред проблемите за предоставяне на големи терени и съществуващи сгради за изграждане на предприятия е и затруднената комуникация между институциите, подчертаха експертите на НСОРБ. Обмисляните промени в Закона, вероятно, ще наложат и цялостно преразглеждане на индикаторите за оценка на инвестиционния потенциал на предложенията, който сега е съсредоточен върху броя работни места, които дадено производство създава. От много по-голямо значение и за местните общности би било развитието на предприятия, които създават траен поминък и гарантират устойчивост, сподели министърът. В този контекст НСОРБ представи кратко работата си по един от най-амбициозните проекти, реализирани през последните години от Сдружението, в рамките на който обстойно бе анализиран икономическия потенциал на 10 пилотни общини и за тях са разработени солидни бизнеспланове. На практика така НСОРБ е създало инвестиционно портфолио на тези региони, което представлява интерес за Министерството на икономиката и индустрията. През последните години незначителна част от общините успяха да разработят свои ясни планове за привличане на инвестиции, базирани на реалните възможности и перспективите за развитие на общините, а наличието на конкретен инвестиционен профил е отправна точка за работата на различни държавни структури в привличането на инвеститорски интерес към общините, подчертаха участниците в срещата. Подробности за проекта можете да видите https://galop.namrb.org/

Предстои да бъдат преразгледани и функциите и ролята на службите за търговско-икономически връзки на страната ни в чужбина, сподели министър Стоянов. Той покани НСОРБ за участие в тези разговори, т.к. сдружението, в рамките на своята международна дейност, полага усилия активно да сътрудничи с търговските аташета и в отделни страни това взаимодействие е успешно и перспективно.

Зеленият преход и дигиталната трансформация на бизнеса са важните теми от европейския дневен ред, които през последните месеци остават на заден план, заради геополитически и национални проблеми, но те не могат да бъдат загърбвани, каза министър Никола Стоянов. Омбислят се различни възможности за активизиране на структурите на МИИ за запознаване на бизнеса с изискванията и възможностите на бъдещата трансформация. В тази посока НСОРБ и икономическото ведомство ще си сътрудничат активно.

„Не гледаме на служебното правителство като на екип, който просто ще изчака мандата си. Гледаме на Вас като на министри от редовно правителство и НСОРБ няма да намали интензитета и натиска, с който работи“ – сподели изпълнителният директор на Сдружението Силвия Георгиева. Тя изрази готовност общините да се включат активно в експертните формати към МИИ, още повече, че част от проблемите имат дълга предистория, която е рефлектирала върху работата на общините.

Един от най-дълго отлаганите проблеми на общините, който е изцяло от компетенциите на министъра на икономиката, е изготвянето на промените в Наредбата за безопасна експлоатация на язовирите. Работата по тях е в напреднал етап, но от години не може да бъде доведена до успешен финал. В разпоредбите й общините се надяват да намерят решение за сагата с прехвърлянето на 2 700 язовира за стопанисване и управление на държавата. В момента този процес е блокиран от непосилните изисквания за изготвяне и окомплектоване на документи за собственост на обекти, които през 1995 г. държавата е прехвърлила на общините без никаква документация. По темата НСОРБ изпрати писмо на министър Стоянов още в първите дни след встъпването му в длъжност, в което подробно са изложени както предисторията на конфликта, така и конкретни предложения за разрешаването му.

НСОРБ е готово да предостави конкретни данни, анализи и конкретни проекти на текстове за бъдещи законови промени, които МИИ планира да подготви. Сред най-важните за общините е промяна в Закона за малките и средни предприятия, който в момента приравнява общинските търговски дружества към големите предприятия, а това ги ограничава както да кандидатстват по програми за подкрепа на малкия бизнес, така и дори да участват в икономически мисии, организирани от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

Министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов изрази надежда, че обединението на експертния потенциал на общините, бизнеса и синдикатите, може да даде солиден тласък за решаване на много от дълго отлаганите проблеми, от компетенциите на МИИ.

Министър Стоянов сподели, че е приятно изненадан от израстването на НСОРБ като организация. Неговите спомени са от преди десетилетие, когато е гостувал на Сдружението. Никола Стоянов е бил и сред гостуващите лектори в обучения, организирани за общинските експерти и кметове от НСОРБ. Министърът получи в дар от общините първото издание на български език на книгата на Бенджамин Барбър „Ако кметовете управляваха света“, с което НСОРБ отбеляза своята 25-та годишнина и писалка, с която да подпише заповедта за бъдещата променена Наредба за язовирите, която общините дълго чакат.