Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

31.08.2022
МФ с искане за 1.4 млрд. евро по ПВУ

Министерството на финансите информира, че днес 31-ви август е изпратило официално към Европейската комисия (ЕК) и в сроковете, определени в оперативните договорености между Република България и ЕК, първото искане за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) -https://www.minfin.bg/bg/news/11932 .

Искането за средства е на стойност 1 368 912 911 евро и включва 22 етапа и цели, свързани с изпълнението на 18 реформи и инвестиции от Плана, като само за един етап се докладва частично изпълнение. Той се очаква също да бъде изпълнен в рамките на сроковете за преглед и одобрение на искането от ЕК, т.е. до 2 месеца.

Второ искане за плащане (държавите членки имат право на 2 такива годишно), съгласно публично достъпната информация в ИСУН за ПВУ, следва да депозираме пред Комисията до 31.12.2022 г. http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/MilestonePayments?MilestonePaymentId=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D&ShowRes=True   То е на стойност 724 039 480 евро и включва изпълнението на 66 етапа и цели, от които 3 са вече изпълнените. Сред целите и етапите за реализация, касаещите общините, са:

  • Подписване на договори за отпускане на безвъзмездни средства за обновяване на обществените осветителни системи (покана 1), с отговорно ведомство Министерство на енергетиката. Договорите, съгласно описанието на Проекта за енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление- https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/plan-za-azstanovyavane/stalbove/stalb-zelena-balgariya следва да са с 82-те общини неполучили подкрепа по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветение на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.;
  • Създаване на национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници. Това реално е Програмата за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници в еднофамилни сгради и многофамилни сгради. По същата е предвидено Министерството на енергетиката да сключва договори с общините, чрез които ще се отпускат средствата към домакинствата;
  • Покана за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на жилищни сгради, за която отговаря Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Тя е обвързана с 2 реформи за създаване на звена на принципа „обслужване на едно гише“ и промени в Закона за управление на етажната собственост;
  • Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради. Пакетите документи по 2-те покани, за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт и за обновяване на сградите в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, са на публично обсъждане до 25-ти септември- https://www.namrb.org/bg/aktualno/komentirayte-protsedurata-za-energiynoto-obnovyavane-na-sgradi-sferata-na-proizvodstvoto-targoviyata-uslugite-i-turizma . За тях отново отговаря МРРБ;
  • Интегриране на устойчивата градска мобилност в териториалните стратегии и планирането на развитието. Реформата е обвързана с влизането в сила на Интегрираните териториални стратегии и Плановете за интегрирано развитие на общините- https://www.namrb.org/bg/aktualno/evropeyska-podkrepa-za-obshtinite-za-ustoytchiva-gradska-mobilnost

Сред целите и етапите фигурира и обучение за крайни получатели по ПВУ за подобряване на уменията на възложителите в областта на обществените поръчки, което следва да се осъществи от Института по публична администрация.

По Плана вече има 3 сключени договора за предоставяне на безвъзмездни средства на обща стойност над 354 млн. лв.:

Първият е с Метрополитена за изграждане на етап 3 от Линия 3 на метрото в София – метростанция „Хаджи Димитър“ – жк „Левски-Г“. Договорът е на стойност 217.5 млн. лв.

Вторият,  сключен на 30.08. 2022 г. (инф. от ИСУН), е с МВР за изграждане, развитие и оптимизиране на цифровата система TETRA и радиорелейната мрежа на стойност 124. 5 млн. лв.

Третият е за 12.4 млн. лв. на Министерския съвет. По проекта ще се осигурява адекватна информационна и административна среда за изпълнение на Плана.