Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Координирани действия на институциите против домашното насилие

Координирани действия на институциите против домашното насилие

21.09.2023
Координирани действия на институциите против домашното насилие

През август тази година бяха приети изменения в Закона за защита от домашното насилие, предвиждащи координационен механизъм за взаимодействие между органите на изпълнителната власт, на общините и на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашно насилие.

На 20 септември в София, по инициатива на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГД НП), беше проведена конференция на тема „Взаимодействие и координиран отговор на общността срещу домашното насилие“. В нея участва главният секретар на МВР Живко Коцев, директорът на ГД НП Атанас Илков, ръководители на компетентни по темата звена на министерството, както и директорите на всички областни дирекции на МВР. В конференцията се включиха и заместник-министър на правосъдието, зам.-главен прокурор, председателят на Националното бюро за правна помощ, както и представители на неправителствения сектор.

Участници в конференцията бяха изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и служители от екипа на Сдружението, както и директор на дирекция на Столична община.

Целта на форума беше да се координират усилията на всички институции, работещи на местно и национално ниво по въпросите на домашното насилие, както и на неправителствените организации, ангажирани с тези дейности.

От септември т.г. в МВР е създаден специализиран сектор „Домашно насилие“ като структура в рамките на ГД НП. Началникът на сектора Зорница Шуманова оповести, че във всички областни дирекции на МВР са определени регионални координатори, които на място ще подпомагат взаимодействието по превенция и противодействие на домашното насилие.

Целта на действията на всички ангажирани институции и организации е да се противодейства на тревожните тенденции за увеличаване на броя на случаите на домашно насилие. За първите 8 месеца на 2022 г. са образувани 853 досъдебни производства, докато за същия период на 2023 г. те са вече 1 383 бр. Най-голям дял от тях са за нанесени телесни увреждания – 584. През последните 3 години се наблюдава и трайна тенденция за увеличение на броя на потърсилите помощ и получили заповеди за защита жертви на домашно насилие. За първите 8 месеца на тази година техният брой е 2 828.

Изпълнителният директор на НСОРБ подчерта, че местните власти не остават безучастни към тези проблеми. НСОРБ ще информира своевременно общините за новите отговорности, произтичащи от измененията в закона от август, заедно с препоръки за конкретни аспекти на взаимодействието с другите институции на местно ниво. От особено значение за ефективното взаимодействие е осигуряването на преки контакти на общинските администрации с регионалните координатори в областните дирекции на МВР. Конкретни аспекти на практическото взаимодействие ще бъдат уточнени на предстояща среща на ръководството на НСОРБ с началника на сектора „Домашно насилие“ в Главна дирекция „Национална полиция“.