Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

25.01.2023
Конкурс за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хората с увреждания.

Отпускат се безвъзмездно средства по три компонента:

  1. Осигуряване на външен достъп до обекта за лица от целевата група – до 12 000 лв.;
  2. Приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица от целевата група – до 15 000 лв.;
  3. Изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения за ползване от лицата с увреждания – до 50 000 лв.

Конкурсната документация може да намерите в интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – Достъпна среда.

Проектните предложения и изискваните документи се подават подредени по ред, описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо:

  1. На място, в деловодството на Агенцията за хората с увреждания, не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г. на адрес – гр. София, ул. „Софроний Врачански“ 104-106, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;
  2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и с пощенско клеймо или куриер не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г. на посочения в 4.1 адрес, на електронен носител (подписани и сканирани) или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи;
  3. По електронен път не по-късно от 17:30 часа на 21.03.2023 г., при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail ahu_dostap@mlsp.government.bg.

Всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.