Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Комисия ECON с препоръки по местното изменение на Целите за устойчиво развитие, икономическото възстановяване и единния пазар

Комисия ECON с препоръки по местното изменение на Целите за устойчиво развитие, икономическото възстановяване и единния пазар

08.12.2022
Комисия ECON с препоръки по местното изменение на Целите за устойчиво развитие, икономическото възстановяване и единния пазар

Комисията за икономическа политика на Европейския комитет на регионите (ECON) прие проектостановища по изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР), доклада за преглед на Механизма за възстановяване и устойчивост, както и по Инструмента за подкрепа на единния пазар в извънредни ситуации.  

Българската делегация бе представлявана от кметовете на Монтана – Златко Живков, и на Гоце Делчев – Владимир Москов.

В становище по Целите за устойчиво развитие има призив към Европейската комисия за засилване и ускоряване на действията по изпълнението им, което следва да доведе до по-справедливо, по-зелено и по-проспериращо бъдеще. Препоръките отразяват дълбоката загриженост на градовете и регионите от забавянето и необходимостта от ускоряване на възстановяването на местно ниво. Целите бяха определени от ООН за годините до 2030 г., но кризата с COVID-19, изменението на климата и нарастващото геополитическо напрежение излагат на риск шансовете за изпълнението им. Предлага се по-добро интегриране на ЦУР в рамките на европейския семестър и по-доброто им използване в контекста на националните планове за възстановяване и устойчивост.

Местните лидери разкритикуваха доклада за прегледа на Механизма за възстановяване и устойчивост, публикуван през юли от Европейската комисия, наричайки го „пропусната възможност“. Те изразиха съжаление, че в него не са включени качествени анализи и призоваха държавите-членки и Комисията да трансформират настоящото централизирано управление в многостепенен подход за прилагане, който включва изцяло местните и регионалните власти за ефективно изпълнение на инвестициите.

Членовете на ECON единодушно приеха проектостановище, приветстващо предложението на Европейската комисия за извънреден инструмент за единния пазар. Местните и регионалните власти са принудени да се справят с последствията от кризи, които засягат единния пазар, и често са отговорни за прилагането на смекчаващи мерки. Поради това регионите и градовете следва да допринесат за оформянето на политиките на единния пазар, и по-специално за стабилна цялостна рамка за готовност и реакция на ЕС, която допълва съществуващите и планираните правила.

В рамките на заседанието група чешки производители на стъкло от „Кристалната долина“ представи кристални чаши от Бохемия като пример за регионални занаятчийски постижения, които могат да бъдат защитени чрез новата рамка на ЕС за географски означения на промишлени и занаятчийски продукти. През октомври 2021 г. и 2022 г. Комитетът прие две становища, в които се застъпва за създаването на нова система от географски означения, която ще укрепи законовата защита на местното наследство, ще подпомогне борбата с фалшифицирането, както и създаването и поддържането на работни места, които са от решаващо значение за регионалните икономики.