Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Кметове искат промяна в начина на субсидиране на обществения превоз

Кметове искат промяна в начина на субсидиране на обществения превоз

22.12.2022
Кметове искат промяна в начина на субсидиране на обществения превоз

Членовете на УС на НСОРБ д-р Емил Кабаиванов, кмет на Община Карлово и Димитър Бръчков, кмет на Петрич, заедно с кметовете на Пещера Йордан Младенов и на Брацигово Надежда Казакова и представител от екипа на НСОРБ проведоха работна среща със заместник-министъра на транспорта и съобщенията Николай Найденов. В разговорите взеха участие изпълнителният директор на ИА „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски и зам.-кметът на карловската община Антон Минев.

В момента Община Карлово е принудена да извършва аварийно безплатен превоз на пътници по три направления, тъй като превозвачът „Хеброс бус“ АД се отказа от договорните си задължения и спря да изпълнява курсовете.

Подобна е ситуацията и в другите три общини – превозвачите, под предлог икономическа изгода, спират междуградските автобусни линии. Кметовете настояват да се промени досегашната практика на дофинансиране на автобусните превози и в бъдеще компенсациите от държавата да бъдат на километър пробег, а не да бъде обвързана с брой продадени абонаментни карти, както е досега.

Основните теми, които бяха обсъждани на срещата са свързани с промяна в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Общините считат за уместно да бъдат преразгледани критериите за субсидиране на превозвачите, извършващи превози по междуселищни автобусни линии, които имат спирка по маршрута си в едно или повече населени места от общината, отговарящи едновременно на следните условия: брой жители - до 500 души и населеното място да е включено в списъка по приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 14 от 2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони или да е в състава на община, включена в списъка - приложение № 8.

Обсъдена беше и възможността да отпадне изискването достъп до субсидии за малки населени места да имат само селищата под 500 души от планински и гранични райони. Според зам.-кмета на Карлово Антон Минев във вътрешността на страната също има много села, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да им се осигури регулярна връзка с общинския център.

Предложено бе също нормативната уредба да бъде отделна за вътрешноградски и междуградски превоз. В сегашния и вид тя създава неравнопоставеност между градските и извънградските маршрути, тъй като извежда като критерий за дофинансиране броя на населението, а не изминатите километри.

Предложено бе разширяване на обхвата на видовете разходи на превозвачите по Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 от Наредбата, както и създаване на методика за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози с автомобилния транспорт.

Участниците в срещата постигнаха съгласие поставените въпроси да бъдат дискутирани на среща между ръководството на НСОРБ и представители на Министерство на транспорта и съобщенията, за да бъде постигнат напредък в промяната на нормативната база в областта на субсидиране на обществения превоз.