Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Започва информационната кампания за Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

Започва информационната кампания за Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

11.03.2024
Започва информационната кампания за Седмата процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво

В периода 18 – 28 март ще се проведат информационни дни във всеки от шестте района за планиране (в градовете Враца, Велико Търново, Варна, Благоевград, Пловдив и Бургас) за практически насоки, свързани с подготовка на кандидатурите на общините за участие в процедурата. За всяка среща е обявен и линк за видеоконферентна връзка.

С графика и програмата на информационните дни може да се запознаете ТУК.

От 12 март до 12 юни общините могат да кандидатстват за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво – сертификат за качество на цялостното управление в общините и символ на престиж за местните администрации, които подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Организацията и провеждането на процедурата се осъществява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и НСОРБ.

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно от 2011 година. Дванадесетте принципа за добро демократично управление на местно ниво са основополагащи в стратегията и тяхното приемане и прилагане гарантира ефективно и ефикасно планиране и управление на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Кандидатурите се оценяват по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. Сертификатът удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Подробна информация за условията и реда за кандидатстване на общините е представена и на страницата на МРРБ: https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/sedma-procedura/.

С презентациите от информационните дни може да се запознаете от страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: https://www.mrrb.bg/bg/administrativno-teritorialno-ustrojstvo/dobro-demokratichno-upravlenie/evropejski-etiket-za-inovacii-i-dobro-upravlenie-na-mestno-nivo/sedma-procedura/.

Екипът на НСОРБ остава на разположение за съдействие на общините.