Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Кампания популяризира Натура 2000

Кампания популяризира Натура 2000

17.08.2022
Кампания популяризира Натура 2000

НСЗП кани българските общини в Първа национална кампания: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“.

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) изпълнява проект „Знания за Натура 2000“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Обхватът на проектните дейности включва разработване на Документ за целите на Натура 2000, актуализация на Приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД) и провеждане на три национални кампании за повишаване на капацитета и приноса на заинтересованите страни, за постигане на целите на Натура 2000.

В рамките на всяка от трите национални кампании са планирани едно национално и 28 регионални събития, на следните теми: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“; „Роля и участие на заинтересованите страни в процеса на разработване на планове за управление на Натура 2000“; „Повишаване на информираността и изграждане на капацитет за участие на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на планове за управление на Натура 2000“.

НСЗП се обръща към българските общини с покана да се включват в Първа национална кампания „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“, като регионални събития ще се проведат съгласно следния график:

 • Благоевград 26.08.2022
 • Ямбол 30.08.2022
 • Сливен 08.09.2022
 • Видин 12.09.2022
 • Враца 13.09.2022
 • Монтана 14.09.2022
 • Русе 27.09.2022
 • Силистра 28.09.2022
 • Варна 29.09.2022
 • Добрич 30.09.2022
 • Шумен 04.10.2022
 • Разград 05.10.2022
 • Търговище 06.10.2022
 • Кюстендил 11.10.2022
 • Перник 12.10.2022
 • София - за Софийска област 13.10.2022
 • София - за област София град 18.10.2022
 • Плевен 19.10.2022
 • Ловеч 20.10.2022

Всяко събитие, в рамките на кампанията, е насочено към въпроси, свързани с управлението на мрежата Натура 2000 на регионално ниво. То ще включва следните панели:

 • Правно-нормативна рамка на новия подход за управление на Натура 2000;
 • Отговорности на Комитетите на заинтересованите страни, участващи в управлението на Натура 2000 на регионално ниво;
 • Документ за целите на Натура 2000;
 • Панел за въпроси и отговори: „Питай за Натура 2000“.

За контакт: Силвия Христоскова, Консорциум „Комуникации за Натура 2000“, тел.: 02/ 944 51 10; 0898 615 591; Ел. поща: registrations@dicon-bg.com.