Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Към ,,зелен прочит‘‘ на Европейската харта за местно самоуправление

Към ,,зелен прочит‘‘ на Европейската харта за местно самоуправление

19.12.2022
Към ,,зелен прочит‘‘ на Европейската харта за местно самоуправление

Наръчник за местните и регионални власти за права на човека в областта на околната среда и устойчивото развитие

На 26 октомври Конгресът на местните и регионалните власти прикани Комитета на министрите да изготви допълнителен протокол към Европейската харта за местно самоуправление, който да гарантира правилното признаване на ролята на местните и регионалните власти в областта на околната среда.

Харалд Бергман, докладчик и говорител на Конгреса по правата на човека и автор на Наръчника за правата на човека, на 43-тата сесия на Конгреса с гордост представи третия том. Той разглежда въпросите на местно ниво през призмата на изменението на климата и екологичните предизвикателства.

Изданието съдържа практически препоръки към местните и регионалните власти за прилагане на подход, основан на правата на човека, в усилията си за опазване на околната среда и насърчаване на устойчивото развитие. Не трябва да се подценява участието на общините и регионите в проблемите на енергетиката и околната среда. Всички тези задачи се обединяват на децентрализирано ниво, затова сътрудничеството е от съществено значение, за да могат местните и регионалните власти да се справят.

Третият том на Наръчника по правата на човека има за цел да насърчава устойчивото развитие, основано на подхода към правата на човека. Той показва, че мотото "Мисли глобално, действай локално" е особено актуално за екологични действия на местните власти.

Книгата е разделена на седем глави. Първата очертава международната правна рамка за правата на човека и опазването на околната среда, обяснява как местните и регионални власти допринасят за локализирането на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и обхваща основните предизвикателства, пред които са изправени.

Глави II—VII са съсредоточени върху основните области на компетентност на местните власти, свързани с опазването на околната среда, например транспорта и мобилността; инфраструктура и жилищно настаняване; заетост, приобщаване и устойчива икономика; образование и повишаване на осведомеността; услуги, обществени поръчки и местни стратегии за устойчиво развитие и климат. Всяка глава включва примери за добри екологични практики и набор от конкретни препоръки за това как да направим нашите общности по-здрави, по-зелени, по-добре информирани, по-устойчиви, приобщаващи, проспериращи и устойчиви.

Наръчникът на английски език е публикуван ТУК.

Видео клипът от приемането на наръчника на 43-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа можете да проследите на следния линк:  https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2022-10-26-2/en/30?