Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Иновативни проекти на местните инициативни рибарски групи получиха подкрепа

Иновативни проекти на местните инициативни рибарски групи получиха подкрепа

20.12.2022
Иновативни проекти на местните инициативни рибарски групи получиха подкрепа

Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) изплати 3 363 867,10 лв. на бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през декември.

На община Несебър, като бенефициер по ПМДР 2014-2020 г. са изплатени 161 987,47 лв. по мярка 3.1 "Развитие на нови туристически продукти и атракции" от Стратегията на МИРГ "Несебър-Месемврия". Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор чрез изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване с цел осигуряване на устойчива и екологична среда в рибарския район.

На местна инициативна рибарска група "Несебър-Месемврия" са изплатени 8 522,14 лв. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно плащане за финансиране на текущите разходи на групата за четвъртото тримесечие на 2022 г. по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“.

Общо 210 602,80 лв. са изплатени на община Самоков по мярка 04 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с обновяване и развитие на рибарската територия“ от Стратегията на МИРГ "Самоков". 138 402,80 лв. са преведени под формата на междинно плащане за благоустрояване на парк „Ридо” - III етап, които включва изграждане на асфалтов път от съществуващ паркинг, изграждане на екстремна велоалея и фитнес на открито за хора в неравностойно положение. А останалите 72 200 лв. се отпускат под формата на междинно плащане за обновяване на терен отреден за озеленяване в ПИ 15285.8.515, УПИ I - за градинка и магазин в с. Говедарци, Община Самоков.

На бенефициер са преведени 131 027,34 лв. по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за ресторант, тип снекбар в град Шабла. В обекта ще се реализира значителната част от собствения улов. Асортиментът на ресторанта ще се допълва от външни доставки с пресни рибни продукти от улов в Черно море, както и други хранителни продукти с произход България и ЕС.

102 828,35 лв. общо са платени от Разплащателната агенция по мярка 4 „Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия живот и придобиване на знания и умения“ от Стратегията на МИРГ „Бяла-Долни чифлик-Аврен“. 53 378,35 лв. от тях се отпускат за провеждане на 2 турнира по плажен волейбол в гр. Бяла, а  49 450 лв. за еко образование и еко култура с цел - чисто море, чиста природа, стабилен бизнес в туризма и устойчив син растеж.

45 775 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за извършено проучване на природните обекти на морското наследство и екосистемните услуги в Апсарухово, Белослав и Аксаково.

ДФ „Земеделие“ изплати и 6 903,66 лв. на бенефициер по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за персонал.