Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Градовете и регионите призовават за по-амбициозни цели за запазване на биологичното разнообразие

Градовете и регионите призовават за по-амбициозни цели за запазване на биологичното разнообразие

12.12.2022
Градовете и регионите призовават за по-амбициозни цели за запазване на биологичното разнообразие

В контекста 15-ата Конференция на страните по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (COP15), градовете и регионите в ЕС настояват за формулиране на по-амбициозни цели и призовават за официално признаване ролята на местните власти в защитата на екосистемите и възстановяването на естествените местообитания.

Планът за действие на ЕС за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата като част от Европейския зелен пакт и резултатите от срещата на световните лидери в Шарм ел-Шейх, с която бе открита тазгодишната Конференция на ООН по изменението на климата (COP27) бяха сред акцентите в заседанието на комисията ENVE на Европейския комитет на регионите.

Въпреки споразумението за нов фонд за загуби и щети, не бе постигната договореност за значително увеличение на ангажиментите за климата. Местните и регионални власти призоваваха за подкрепа страните по споразумението и международните организации при извършването на действия в областта на климата на място. Градовете и регионите поеха политическото ръководство на преговорите за климата на COP27, тъй като националните правителства не успяват да постигнат споразумение. В последния доклад на междуправителствената експертна група по климатичните промени (IPCC) бе потвърдена лидерската позиция на местните и регионалните власти в осъществяването на действия в областта на климата.

Кметът на Варшава Рафал Тшасковски, председател на комисията ENVE на Комитета на регионите (КР) и на работната група Green Deal Going Local, заяви: „Приветствам факта, че в заключенията на COP27 градовете и регионите са признати за инструмент за разширяване на действията в областта на климата. Въпреки това, повтарям призива си за официалното им включване в процеса на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК). В съответствие със своите отговорности, градовете и регионите се нуждаят от пряко финансиране от ЕС и ускорен достъп до допълнителни средства чрез REPowerEU в плановете за възстановяване и устойчивост."

Членовете на комисия ENVE приеха проектостановище по новия Закон за възстановяване на щетите, нанесени на природата на Европа до 2050 г., публикуван от Европейската комисия на 22 юни, което включва всеобхватно задължение за възстановяване на 20% от сушата и морето на ЕС до 2030 г.

Роби Биуър, член на Общинския съвет на Bettembourg и докладчик по становището, подчерта: "С новия закон на ЕС променяме парадигмата, като се стремим да управляваме местообитанията, за да улесним възстановяването на биологичното разнообразие, което претърпява все по-голяма загуба. Приветстваме новите обвързващи цели за следващите години за държавите-членки и подкрепяме установяването на санкции, ако те не се приложат. Регионалните и местните власти вече изпълняват проекти за биологичното разнообразие, като работят в синергии за създаване на биотоп. Ще настояваме този подход да бъде възпроизведен в световен мащаб."

Проектостановището трябва да бъде прието на пленарната сесия на КР от 7 до 9 февруари 2023 г.

Намаляването на замърсяването на въздуха, водата и почвата ще бъде ключовата тема на конференцията на Платформата на заинтересованите страни за нулево замърсяване, която ще се проведе на 14 декември в централата на Европейската комисия, и ще бъде открита с послания от изпълнителния вицепрезидент на ЕК Франс Тимерманс и първия заместник-председател на Европейския комитет на регионите,  Апостолос Цицикостас.

КР подписа план за действие с Climate-KIC в областта на климата за периода 2022 – 2024 г. с цел да се улесни сътрудничеството и да се насърчат споделените цели и задачи в областта на политиките за климата, биологичното разнообразие, регионалното развитие и ангажираността на гражданите.

Комисията ENVE назначи трима докладчици: Åsa Ågren Wikström, член на Окръжния съвет на Västerbotten, за законодателно становище относно преразглеждането на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води; Una Power, съветник на Dún Laoghaire Rathdown County Council, за законодателно становище относно преразглеждането на законодателството на ЕС за качеството на атмосферния въздух; Andries Gryffroy, член на фламандския парламент, относно насърчаване на потенциала и полезните взаимодействия на инициативите на ЕС в областта на енергетиката и климата за регионите и градовете.

На заседанието бе обсъден приносът на Комисията ENVE към доклада за въздействието на КР за 2022 г. и работната програма за 2023 г., която трябва да бъде приета на следващото заседание на комисията ENVE на 14 февруари.

В заседанието участваха Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч, и Малина Едрева, съветник в Столичния общински съвет

КР бе домакин на церемонията по връчването на наградите „Трансформативно действие“ за 2022 г. Победител е Valea Jiului Development Society (Румъния) с проект, който се фокусира върху укрепването на местното гражданско общество, насърчаването на устойчивото развитие и на сътрудничеството в долината Жиу (Jiu), бивш минен регион.