Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Гарантирането на общинските инвестиции влияе значително върху стабилността на строителния сектор

Гарантирането на общинските инвестиции влияе значително върху стабилността на строителния сектор

24.03.2023
Гарантирането на общинските инвестиции влияе значително върху стабилността на строителния сектор

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обсъди с ръководството на Камарата на строителите в България възможностите за взаимодействие на двете организации за оптимизиране на изпълнението на инвестиционните проекти на общините.

Общините са едни от най-големите възложители на публични проекти и ритмичното реализиране на инвестиции е един от важните фактори за планирането на процесите в строителството, подчерта председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Инфлационните процеси и поредицата от кризи рефлектират върху сектора, а предвид неговата комплексност –  оказват влияние и върху много други икономически сфери.

Един от най-обезпокоителните проблеми между общините, като възложители и строителите остава механизма за прилагане на методиката за индексация на сключените договори. Значителна част от изпълняваните инвестиции се реализират с европейски средства и това обстоятелство налага освен с конкретните текстове на нормативни актове да съобразяват своите действия с указанията, давани от Управляващите органи на финансиращите програми. Според КСБ в инструкциите на някои УО има разминавания с разпоредбите на ПМС.

Не по-малко значим фактор за прилагането на индексацията на строителните договори е  липсата на визия за стабилно осигуряване на необходимия финансов ресурс. Насочените за индексация спестени средства от някои оперативни програми са недостатъчни за компенсиране на разликите в следствие от инфлацията. Това принуждава общините да преструктурират инвестиционните си програми, подчерта изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Това решава конкретни проблеми по действащи договори, но се отразява негативно на дългосрочните инвестиционни намерения на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ запозна ръководството на КСБ с програмите, по които общините вече са подали проекти, в това число и ПВУ и сподели за очертаващите се на този етап проблеми: липсата на капацитет за извършване на енергиен одит на сградите, подлежащи на внедряване на мерки за енергийна ефективност, стандартизиране на условията при процедурите по ЗОП, фиксирани размери на разходите по част от обявените процедури. Липсата на координация между отделните институции, отговорни за изпълнението на ПВУ и липсата на  адекватно планиране във времето на интервенциите са системен проблем, за който НСОРБ алармира отдавна.

На предстоящото на 28 март 2023 г. заседание на УС на НСОРБ ще бъде разгледано предложението да бъде подготвена съвместна позиция между двете организации, която да бъде изпратена до министър-председателя и ресорните министри, които управляват европейски средства. Целта е за пореден път да бъде поставен въпроса от необходимостта за единни ясни указания за прилагането на Методиката за индексация и въвеждане на единен механизъм за нейното прилагане. Допълнително ще бъде потърсена и работна среща с представителите на правителството, за да бъдат изслушани аргументите и проблемите и да бъдат обсъдени възможните решения.

В работната среща взеха участие експертите от екипа на НСОРБ Десислава Стойкова и Мила Гиздова, а от страна на КСБ и новият изпълнителен директор на Камарата арх. Иван Несторов, на когото Сдружението пожелава успешен мандат.