Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Гарантиране устойчивостта на грижата в дома по ПРЧР

Гарантиране устойчивостта на грижата в дома по ПРЧР

26.02.2024
Гарантиране устойчивостта на грижата в дома по ПРЧР

В резултат на няколко месечните усилия на НСОРБ и общините, Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), промени Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне „Грижа в дома“. С измененията се предостави възможност за удължаване срока на договорите на общините с период от два пъти по 3 месеца, като отпадна изискването за представяне на Решение на Общинския съвет за разкриване на услугите като делегирана от държавата дейност или местна дейност спрямо втория период от три месеца-Промяна в условията по процедура „Грижа в дома“ (namrb.org)

Съгласно постигнатите договорености между НСОРБ и министъра на труда и социалната политика, се създаде експертно-консултативен съвет- Общините и МТСП ще търсят съвместно трайни решения за проблемите в социалната сфера (namrb.org). Същият има за задачи в срок до 3 месеца, да:

  1. да изготви формат за анализ на дейностите, на потребителите и на заетите лица по проектите на общините по процедура „Грижа в дома“;
  2. след получаване на анализите от общините, да обобщи и анализира получените данни;
  3. да изготви предложение относно възможните социални услуги по Закона за социалните услуги, към които биха могли да бъдат насочени потребителите по проектите на общините по процедура „Грижа в дома“ по ПРЧР;
  4. да направи оценка на възможностите в общините за насочване на потребители по проектите на общините по процедура „Грижа в дома“ по ПРЧР за ползване на социални услуги (капацитет, възможности за увеличаване на капацитета и др.);
  5. да направи оценка на условията за устойчивост по процедура „Грижа в дома“ по ПРЧР;
  6. да направи оценка на необходимостта от програмиране на нова процедура за подкрепа на потребителите по проектите на общините по процедура „Грижа в дома“ по ПРЧР.

Разработеният от съвета Анализ е уеб базиран формуляр в Гугъл формс (Google forms), който е наличен, на: Информация за изпълнението на проектите по процедура "Грижа в дома" (google.com)

Формулярът, ведно с указания за попълването му е изпратен на 26.02.2024 г. до всички общини – конкретни бенефициенти по процедурата посредством модул „Кореспонденция“ на електронната система ИСУН 2020.

Попълването на всички въпроси във формуляра е задължително и ако на някой от въпросите не се въведе отговор, бенефициентът – община няма да може да финализира формуляра. Към всеки конкретен въпрос има и кратко указание за попълване. След попълване на всички въпроси най-отдолу в ляво на формуляра ще се визуализира бутон „изпращане“, който след като се активира се визуализира допълнителна проверка, че формуляра не се попълва от „бот“. Едва след успешното преминаване на проверката се изпраща на попълнения в началото електронен адрес копие на посочените от съответната община отговори във формуляра. При възникнали въпроси относно попълването на формуляра или относно информацията в него, лице за контакт е Илиян Саралиев, телефон: 0882 825552.

С оглед на това, апелираме към всички общини с проекти по процедурата да предоставят изискваната във формуляра информация до 08.03.2024 г.

Попълването на анкетата, ще позволи събирането на необходимите данни за всичките над 32 хил. лица, за които се полагат грижи в дома от общините, в т.ч. последващото вземане на адекватни и навременни мерки по осигуряване на устойчивост на предоставяните им социални услуги.