Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Гарантиране на достъпно образование и висококачествени грижи за деца в ранна детска възраст

Гарантиране на достъпно образование и висококачествени грижи за деца в ранна детска възраст

22.09.2022
Гарантиране на достъпно образование и висококачествени грижи за деца в ранна детска възраст

На 20 септември се проведе заключителната конференция по проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ)“, който се изпълнява от септември 2020 г. и е финансиран от Европейската комисия.

Неговата цел е разработване на Единна национална рамка за качество (НРК), заедно с набор от индикатори и референтни показатели за мониторинг и оценка на качеството на услугите за грижа, обучение и възпитание на деца в ранна възраст в България. Очакванията са чрез нея да се постигне синхронизация на действията на образователната, здравната и социална системи в техните усилия за насърчаване пълноценното развитие на децата на възраст от раждането до постъпването в първи клас и подкрепата за техните семейства.

Основните дейности по проекта включват разработване на аналитичен доклад за състоянието на ОГРДВ в България, който да послужи като основа за разработване на Национална рамка за качество и да бъде отправна точка на всички заинтересовани страни, които ще се ангажират с промяната в страната.

За целта бе сформирана работна група, включваща представители на НСОРБ, различни дирекции в Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Регионални управления на образованието, Държавна агенция за закрила на детето, Националния инспекторат по образование, УНИЦЕФ, Световна Банка и др. Тя заседава в периода април – ноември 2021 г. и дискутира обща визия за ОГРДВ в България, обсъди и възможни индикатори и референтни стойности, които могат да бъдат приложени за измерване на качеството на ОГРДВ в България. Работната версия на Националната рамка за качество на ОГРДВ в България се основава на тези дискусии.

Проектът на Национална рамка за качеството на ОГРДВ бе приложен пилотно в 10 детски градини и училища в 9 общини – Плевен, Сливен, Русе, Пазарджик, Търговище, Ловеч, Пловдив, Варна и София. Пилотните заведения имаха възможност да предоставят писмена обратна информация за всеки индикатор и критерий за успех, включени в проекта на НРК.

Очаквани резултати от въвеждането на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст:

  • Да се подобри координацията между отговорните институции;
  • Да се синхронизира законодателството, да се изготви стандарт и утвърдена програма за образованието и грижата в ранно детско
  • Да се даде възможност на общините да имат истинска роля в упражняването на мониторинг и контрол, като се подпомогнат и обучат общински кадри за това.

Представителите на НСОРБ защитаваха позицията, че ако общините нямат възможност да вземат решения на база на истинските нужди на граждани и да имат свободата да инвестират спрямо тези нужди, постигането на качество ще бъде под въпрос. За да се осигури качество на предлаганите услуги за всяко дете, е необходимо да се осигурят достатъчно ресурси не само за подобряване на физическата среда, но и за привличане на качествени специалисти с достойно заплащане.

Предложението за Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст в България може да видите тук: https://multimedia.next-ma.eu/icf-G/documents/bf17761c-9bfd-463d-8632-206169583f4d.pdf