Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Финансовите предизвикателства през новия мандат - акцент в учредителното заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси на НСОРБ

Финансовите предизвикателства през новия мандат - акцент в учредителното заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси на НСОРБ

14.05.2024
Финансовите предизвикателства през новия мандат - акцент в учредителното заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси на НСОРБ

В НСОРБ защитаваме позициите на общините при законотворчеството, знаем точно докъде е стигнала подготовката на всяка наредба, касаеща местната власт, имаме поглед над всеки сектор. Често се случва ние да информираме новите екипи на централната власт за етапа на процесите. Постоянната ни комисия по бюджет и финанси (ПКБФ) е една от най-активните и през годините Сдружението винаги е разчитало на експертния потенциал, който тя има. Това заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на първото учредително заседание на Комисията за общински мандат 2023-2027, проведено в София. Участие в него взеха близо 50 представители на български общини.

Силвия Георгиева поздрави присъстващите членове и сподели, че в рамките на заседанията на ПКБФ до момента са произведени редица предложения за нормативни промени, които са подобрили средата за работа и обективизирали механизмите за разпределение на държавните трансфери и субсидии. Тя изрази убеденост, че многообразният състав и опит на комисията в настоящия мандат са основа за още по-ефективна работа и все по-добри резултати.

В ПКБФ членуват 171 представители от 99 общини и 12 района. В дейността на комисията ще участват 15 кметове, 5 Председатели на ОбС, 40 заместник-кметовете, общински съветници, ръководители на финансови звена, общински съветници, експерти в бюджетната сфера на дейност.

  

В рамките на събитието членовете споделиха своите очаквания от работата на Комисията. Акцентира се върху желанието за взаимопомощ и съвместно справяне с проблемите и предизвикателствата. Заяви се готовност за активност по отношение на промените в бюджетирането и законите, касаещи местните данъци и такси, както и нуждата от по-добра координация и ефективен диалог с общинските съвети.

Всеки си представя децентрализацията по различен начин. Процесът ще започне, не защото НСОРБ защитава тази позиция от 20 години, а защото толкова много ръководни длъжности осъзнават нуждата от нея – районни кметове, кметове на кметства, председатели на общински бюджетни комисии, каза Силвия Георгиева по темата за финансовата децентрализация и добави, че една от задачите по време на настоящият мандат ще бъде по-интензивна работа с общинските съвети по приемането на политическа отговорност за реализирането на фискалната автономност. 

Под ръководството на секретаря на Постоянната комисия по бюджет и финанси и ръководител-екип „местни политики и финанси“ в НСОРБ Даниела Ушатова, членовете приеха дневния ред:

  1. Работа на Постоянните комисии на НСОРБ през мандат 2023-2027 г. и очаквания за дейността на Постоянната комисия по бюджет и финанси;

  2. Избор на ръководство на Постоянната комисия;

  3. Предстоящи инициативи и проекти за развитие на финансовата автономност на общините, с участието на представители на Световна банка;

  4. Резултати от анализа на НСОРБ за размерите на ставките на местните данъци и такси за 2024 г.;

  5. Открити въпроси в сферата на местната финансова политика през 2024 г.

В рамките на заседанието Даниела Ушатова запозна присъстващите с дейността на НСОРБ, предстоящите обучения и събития, които касаят общинските финансисти, както и консултантската помощ, за която могат да разчитат от Сдружението.

За председател на ПКБФ бе избрана Мария Йозова, заместник-кмет на община Габрово, която е и досегашен заместник-председател на Бюджетната комисия на НСОРБ. Нейни заместници са:

Трайчо Трайков – кмет на район Средец, СО;

Гочо Гочев – общински съветник, ОбС-Гурково;

Стефан Кирчев – директор на дирекция, община Свищов;

Станимир Стоев – общински съветник, ОбС-Монтана;

Кирил Симеонов – директор на дирекция, община Варна;

Милена Божанова – заместник-кмет, община Попово;

Силвия Василева – директор на дирекция, община Монтана.

  

Новоизбраният председател благодари за доверието на колегите си и заяви, че ще работи в активен диалог с колегите си за постигане на очакваните резултати и поставени цели от състава на комисията.

Мария Йозова е бивш ръководител на дирекция „Местни данъци и такси“ в община Габрово, а от 2020 г. е заместник-кмет с ресор „Финанси и собственост“. Като заместник-председател на Постоянната комисия по местни финанси, бюджет и общинска собственост към НСОРБ в предишния общински мандат, тя е била лектор в множество събития, организирани от Сдружението, участвала е срещи и дискусии по темите, касаещи общинските финанси, както и е защитавала позицията на НСОРБ и българските общини в работни срещи с централната власт. На юбилейното издание на Националната среща на финансистите на общините през 2023 г., организирано от НСОРБ-Актив, Мария Йозова бе отличена с приз за принос в управлението и развитието на местните финанси.

Темата за развитието на финансовата автономност в общините участниците дискутираха и с представители на Световната банка. Десислава Николова, старши икономист в СБ, представи старта на първата фаза на нова многогодишна програмна дейност „Укрепване на общинските възможности и представяне в България“.

Целта на проекта е да се извърши преглед и оценка на общинските финанси, както и фискалните отношения между местна и централна власт. Въз основа на получената актуална информация ще бъдат идентифицирани възможни политики, насочени към оптимизиране на процесите. Фокус на прегледа са въпросите за възможното увеличение на собствените общински приходи (с акцент върху данъците от недвижимите имоти); оптимизиране на настоящата система за субсидиране от централния бюджет; подобряване на ефективността и ефикасността на разходите на местно ниво.

Икономистът от екипа на Световната банка представи още рамката на предстоящия анализ на административния капацитет, както и подходът и етапите за проучване на потенциала на общините.

Присъстващите се запознаха и с анализа на НСОРБ за размерите на ставките на местните данъци и такси за 2024 г. Резултатите от изследването представи Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“ в екипа на Сдружението. Тя заяви, че не се отбелязват сериозни нормативни промени, касаещи приемането на ставките на местните данъци за 2024 г., спрямо предходната. Усилията на местната власт продължават да бъдат в посока увеличение на събираемостта на собствените приходи, а не са насочени към повишаване на данъците. Въпреки това през 2024 г. се наблюдава ръст в броя на общините, които са взели решения за промяна на местните данъци.

  

Данните и изводите от анализа ще бъдат използвани за подготовка на предложенията на НСОРБ по данъчните закони в Бюджетна процедура 2025. Вижте повече за анализа на НСОРБ: ТУК.

По време на заключителния панел се дискутираха основни моменти от Бюджет 2024, както и рамката на Бюджет 2025.

Внимание се обърна на анализа на НСОРБ за възнагражденията в общинската администрация. Като най-съществен проблем за общините, по отношение на изборните длъжности, се очертава недостига на средства. Други проблеми касаят дисбаланса във възнагражденията, липсата на ясна методика за определяне на субсидията на някои длъжности и др.

Коментираха се и дейностите, които НСОРБ е предприело за подпомагане на общинските екипи при прилагането на разпоредбите на ЗМДТ за определяне на такса битови отпадъци според количество.

В заключение на учредителното заседнаие се напомни възможността за участие в предстоящата Национална среща на финансистите от общините на 12 – 14 юни в к.к. ,,Златни пясъци“. Повече информация: https://www.namrb.org/bg/aktualno/natsionalnata-sreshta-na-finansistite-ot-obshtinite-ot-12-do-14-yuni-kk-zlatni-pyasatsiv