Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Екипът на НСОРБ посрещна консултанти на Съвета на Европа

Екипът на НСОРБ посрещна консултанти на Съвета на Европа

20.02.2023
Екипът на НСОРБ посрещна консултанти на Съвета на Европа

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева, заедно с членове на екипа на Сдружението, посрещнаха консултанти на Съвета на Европа, провеждащи мисия по проект "Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България", изпълняван от НСОРБ по договор № PO_752616_GA.DGII.1315.2022 и съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия.

Повече информация за проекта: https://www.namrb.org/bg/deynost/izpalnyavani-proekti/varazvitie-na-fiskalnata-detsentralizatsiya-i-podobryavane-na-finansovoto-upravlenie-na-mestno-nivo-balgariyav .

Целта на посещението в страната ни е изготвянето на технически доклад с цялостен актуализиран анализ на съществуващата правна, административна и оперативна рамка за общините. Докладът е базова оценка и информира за изготвянето на правни, технически, финансови и политически съвети в подкрепа на процеса на децентрализация.

По време на срещата Силвия Георгиева запозна консултантите със структурата и дейността на НСОРБ, както и компетенциите, ангажиментите и отговорности на местните власти. От своя страна, представителите на Съвета на Европа направиха кратко представяне на екипа.

Цезари Трутковски е консултант по местно самоуправление и социален изследовател. В продължение на 20 години работи в Института по социология на Варшавския университет. Като експерт на Съвета на Европа той подкрепя развитието на местното самоуправление в повечето балкански страни и в Кавказ. Той също така си сътрудничи с ПРООН, ОССЕ и Световната банка, както и с множество национални институции при изпълнението на големи и по-малки проекти, насочени към местните власти. Има богат опит в създаването на стратегически документи за развитие. Той извърши проучване на условията на живот и качеството на обществените услуги в няколко десетки полски местни власти. В момента е председател на УС на Фондация за развитие на местната демокрация в Плоша.

Габор Петери е експерт по публични финанси, фискална децентрализация, управление на публичните финанси, междуправителствени фискални отношения, организация и управление на обществени услуги, предимно местни комунални услуги и обществено образование. Сътрудничи с международни екипи по различни фискални реформи на национално и местно управление, подобряване на управлението на публичните услуги, прозрачност и отчетност. Има дългогодишен опит в анализирането на фискални, икономически и социални проблеми, прилагане на модели към отделни случаи. В рамките на този проект има две отговорности – изготвянето на технически доклад, базиран на изследванията по общини на НСОРБ и информацията, която ще се събере по време на мисията, както и актуализация на данните в сравнителния анализ (бенчмарк), проведен преди няколко години в сферата на местните финанси.

Ауроре Сури е ръководител на проекта от ноември 2022г. Ангажиментите й включват консултации със заинтересованите страни, организиране на времевите аспекти и бюджета. С посещението в България се цели изясняване на конкретни въпроси, както и планиране на дейностите през следващата година.

Виери Чериани има дългогодишен стаж в Централната банка, Министерство на финансите, заместник държавен секретар по икономиката и финансите в Италия. Бил е изпълнителен директор на компания, която се занимава с изчислението и изготвянето на стандарти за фискалния капацитет на общините. Участвал е в множество комитети, работни групи, комисии към ОИСР, Европейската комисия, Европейския съвет, ЕЦБ, национални и международни публични и частни институции. Автор е на публикации по въпроси на публичните финанси, по-специално по данъчна политика, фискален федерализъм, бюджетна политика. През 2018г., по линия на Съвета на Европа, участва проекти в Армения и Литва. 

Програмата на консултантите предвижда среща с партньорите по изпълнението на проекта – институции и местни заинтересовани страни. Предстои представителите на Съвета на Европа да вземат участие във форум „Финансова автономност на българските общини в съответствие с европейските практики и стандарти“, който ще се проведе в рамките на Общото събрание на НСОРБ на 21 февруари 2023г. в София.