Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | ЕК одобри Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

ЕК одобри Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

04.10.2022
ЕК одобри Програмата за транспортна свързаност 2021-2027

На интернет страницата на НСОРБ, е публикувано резюме на одобрената от Европейската комисия Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) за периода 2021-2027 г. – https://www.namrb.org/bg/evropeysko-finansirane-na-obshtinite-2021-2027/evropeyski-fondove-2021-2027/programi-s-evropeysko-finansirane/programa-za-transportna-svarzanost  

ПТС е първата инфраструктурна програма на България, одобрена от Комисията, с бюджет от над 1.9 млрд. евро. Средствата ще бъдат инвестирани в едни от най-големите пътни и железопътни проекти у нас, в закупуването на специализирано оборудване във водния транспорт, както и в инвестиции за намаляване на вредните емисии от транспорта.

Инвестициите обект на подкрепа в новата програма, са в обхвата на 5 основни направленияжп инфраструктура (711 млн. евро), пътна инфраструктура (703 млн. евро), иновации в транспорта (403 млн. евро), интермодалност (47 млн. евро) и техническа помощ (46 млн. евро). Предвидените инвестиции ще имат за цел насърчаването на употребата на екологосъобразни видове транспорт и алтернативни горива, подобряване качеството на пътната инфраструктура и ще допринасят за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

В рамките на Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“ ще се подкрепят дейности насочени към: изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци и мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на подготовката на инвестиционни проекти за развитие на железопътната инфраструктура по ТEN-T.   Основен приоритет  в жп сектора ще бъде завършването на жп линиите Елин Пелин – Костенец, Волуяк – Драгоман, както и модернизация на отсечките от София до сръбска и македонска граници.

Приоритет 2  „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“  Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки“ ще подкрепя дейности за: изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа, подобряване на свързаността и достъпността до Трансевропейската транспортна мрежа и важни икономически центрове (обекти на транспортната инфраструктура, индустриални зони и др.), посредством строителство, реконструкция и рехабилитация на пътни връзки. Предвижда се завършване на основните направления, в които вече е инвестирано в предходните програмни периоди, което ще осигури по-добра свързаност на транспортната мрежа и подобряване на връзките със съседните страни. За подобряване на свързаността и развитието на трансграничните връзки е заложено изграждането на АМ „Русе – Велико Търново“ и на тунела под „Шипка“, който ще осигури бърза връзка между Централна, Северна и Южна България. Завършването на АМ „Струма“ е друг приоритет в оста за пътни проекти.

Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“ ще продължи политиката за подобряване на условията за корабоплаване в Черно море и по р. Дунав, чрез инвестиции в пристанищата Варна, Русе и Лом, както и закупуването на още един драгажен кораб. Със средства по ПТС ще бъде закупен и нов маркиращ кораб, който ще се използва за брегова и плаваща сигнализация по р. Дунав, с оглед повишаване на безопасността на корабоплаването. Предвижда се и закупуването на специализиран кораб за търсене и спасяване, и за реакция при комбинирани инциденти в морските пространства на България (пожари, замърсявания и др.), както и изграждането на брегови център за общ контрол над корабоплаването по спазване на международните правила за предпазване от сблъскване на море, за задължителните докладвания към корабите, както и за предотвратяване на замърсяване. Приоритетът ще подкрепи и изграждането на зарядни пулове за автомобили по широкообхватната TEN-T мрежа, като за леки автомобили се разполагат на максимално разстояние 60 км, а за тежкотоварните на 100 км.

Приоритет 4 „Интермодалност в градска среда“ предвижда изграждане на железопътни връзки между пътническите жп гари и летищата на Бургас и Пловдив, което ще подобри мултимодалността, ще съкрати значително времето за пътуване и ще насърчи употребата на обществения транспорт, както и мерки за техническа помощ за подготовката/завършване на проектите, включително за  градска железница в Пловдив. С предвидените инвестиции ще се насърчи развитето на мултимодална градска мобилност в допълнение на инвестициите по програмата за регионално развитие и в съответствие с плановете за устойчива градска мобилност.