Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за поверителност

×
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Новини Новини

Актуално

Начало | Актуално | Единни правила за интернет страниците на общините

Единни правила за интернет страниците на общините

31.07.2023
Единни правила за интернет страниците на общините

С писмо до НСОРБ Министърът на електронното управление Александър Йоловски информира кметовете на общини за утвърдените единни Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация.

В съответствие с чл. 40, ал. 1 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, със Заповед № МЕУ-10828 от 12.07.2023 г. на министъра на електронното управление са утвърдени актуализирани Правила за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация (Правилата), се казва в писмото.

Актуализацията е в съответствие с Препоръките за подобряване на обявяваната на интернет страниците на администрациите информация за контакти по телефона и с действащата нормативна уредба. Описани са принципите, от които да се ръководи всяка администрация при разработването на своите интернет сайтове и портали, за да ги направи максимално удобни за потребителите.

Целта на утвърдените правила е да се създаде единна рамка за институционална идентичност, която да гарантира, че интернет страниците и портали на администрациите в Република България са ориентирани към потребителя и са с безпрепятствен, пряк и постоянен достъп, ясна навигация и съдържание.

Правилата следва да се приведат в изпълнение от Вашите администрации и интернет страниците и порталите да се поддържат в съответствие с тях.

Утвърдените от министъра  на електронното управление Правила са публикувани на интернет страницата на Министерството на електронното управление на адрес: https://egov.government.bg/wps/portal/ministry-meu/strategies-policies/institutional-identity/institutional-identity

С документа можете да се запознаете и от прикачения файл.